• Tánh Linh 1
  • Tánh Linh 2
  • Tánh Linh 3
Lịch Công Tác

Lịch Công tác tháng 7/2017

19/07/2017 5280 Đã xem

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TÁNH LINH                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

 

 

                                                                                                                                                                                       Tánh Linh, ngày 03  tháng 07  năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 07 năm 2017

 

Nhiệm vụ cụ thể:

Ngày (thứ)

Nội dung

Thực hiện

Ngày 03 - Thứ Hai

- Chào cờ đầu tuần

Toàn thể cơ quan

Ngày 04 – Thứ Ba

- Họp cơ quan LĐLĐ huyện

Toàn thể cơ quan

Ngày 05 – Thứ Tư

- Dự Hội nghị  giao ban Khối Dân vận – Mặt trận quý II/2017

Đ/c Phó Chủ tịch

Ngày 06 – Thứ Năm

- Dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2017.

- Đ/c  Chủ tịch

Ngày 07 – Thứ Sáu

- Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh về làm việc với LĐLĐ huyện, Công đoàn Giáo dục huyện

 

 

 

Ngày 10 – Thứ Hai

- Chào cờ đầu tuần

Toàn thể cơ quan

Ngày 11 – Thứ Ba

- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận tham gia góp ý nội dung các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy (Khóa XIII) về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5- Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

 

 - Đ/c Chủ tịch & P. Chủ tịch

Ngày 12 -  Thứ Tư

- Làm việc với các CĐCS trực thuộc về việc đóng 2% kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

 - Đ/c P. Chủ tịch

Ngày 13 - Thứ Năm

- Đi cơ sở

 - Đ/c P. Chủ tịch

Ngày 14 – Thứ Sáu

- Đi cơ sở

- Đ/c Chủ tịch

 

 

Ngày 17 - Thứ Hai

- Đại hội Điểm CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 tại xã Đồng Kho

- Đ/c Chủ tịch, P. Chủ tịch.

Ngày 18 - Thứ Ba

- Đi cơ sở

- Đ/c  Chủ tịch

Ngày 19 - Thứ Tư

- Dự kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- Đ/c Chủ tịch.

Ngày 20 - Thứ Năm

- Dự kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

- Đ/c Chủ tịch

Ngày 21 - Thứ Sáu

- Dự Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

- Đ/c  Chủ tịch.

 

 

 

Ngày 24 - Thứ Hai

- Chào cờ đầu tuần

- Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở

 

- Đ/c Chủ tịch

Ngày 25 - Thứ Ba

- Họp Chi bộ Đoàn thanh niên

- Đảng viên

Ngày 26 - Thứ Tư

- Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

- Đ/c Chủ tịch & P. Chủ tịch

Ngày 27 - Thứ Năm

- Viếng nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7).

- Đ/c Chủ tịch & P. Chủ tịch

Ngày 28 – Thứ Sáu

- Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Chủ tịch

 

Ngày 31 – Thứ Hai

- Khảo sát thành lập Công đoàn cơ sở ngoài nhà nước

- Đ/c Chủ tịch & P. Chủ tịch

       

 

  * Lịch công tác có thể thay đổi khi có cuộc họp đột xuất.                    

                

                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ

  Nơi nhận:                                                                                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH      

- Văn phòng LĐLĐ tỉnh;

- Ban Dân Vận,Văn phòng Huyện uỷ;

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;                                                                                      

- Các đ/c BCH, UBKT LĐLĐ huyện;

- Lưu.                                                                                              

                                                                                                                                                                                         Nguyễn Lắm                 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top