• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Tin Tức

Cụm thi đua số 01 - LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tổng kết công tác thi đua năm 2022

05/12/2022 2683 Đã xem

Ngày 03/12/2022, tại Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thiết. Cụm thi đua số 01 - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đã tỏ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và bàn giao Cụm trưởng năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Xuân Thắm - Phó Trưởng ban Kiểm tra - Pháp Luật Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với các thành viên Cụm thi đua số 01 gồm: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong và Phú Quý.

Ảnh: Cụm thi đua số 01 tại Hội nghị tổng kết năm 2022

Ảnh: Cụm thi đua số 01 tại Hội nghị tổng kết năm 2022

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 01 đã đánh giá, tổng kết phong trào thi đua và kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo QĐ574 và QĐ612 của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh giao trong năm 2022, cụ thể:

- Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình, Nghị quyết của Công đoàn và các chế độ, chính sách có liên quan đối với người lao động đến đoàn viên, CNVCLĐ. Theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời báo cáo về Thường trực Huyện uỷ, Thành ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh các vụ việc bức xúc nổi lên trong cuộc sống của đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời tham mưu xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp về tiền lương, BHXH theo quy định của pháp luật. Trong năm, không có đình công, lãng công xảy ra.

- Tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đến đoàn viên, CNVCLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn cơ sở, nhất là những công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Phát triển mối liên kết giữa công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trong hoạt động cụm, xây dựng và thực hiện tốt các quy chế của công đoàn.

- Hướng dẫn công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc xây dựng đề án nhân sự, báo cáo và công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 tiến tới đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Phối hợp với các ngành chức năng thành phố kiểm tra 26 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện pháp luật lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và việc đóng kinh phí công đoàn.

- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Cụm thi đua số 01 thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao: kiểm tra tài chính đồng cấp 07/05, đạt 140%; việc chấp hành Điều lệ CĐVN tại công đoàn cơ sở 101/84, đạt 120%; công tác tài chính tại công đoàn cơ sở 103/101, đạt 102%; giám sát 31/28, đạt 111%. Tham gia hòa giải và tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại của người lao theo quy định.

- Tổ chức 11 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 2.000 lượt cán bộ công đoàn cơ sở với các nội dung: Công tác tài chính, kế toán của công đoàn cơ sở; Công đoàn tham gia và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, cử cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Liên đoàn Lao động tỉnh và Tổng LĐLĐVN tổ chức.

- Thành lập 08/08 công đoàn cơ sở, đạt 100%; phát triển mới 1.677/1.430 đoàn viên, đạt 117% chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động tỉnh giao. Trong năm, các CĐCS trực thuộc đã giới thiệu 708 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”; có 412 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng.

- Các thành viên Cụm thi đua số 01 đã thực hiện tốt công tác giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Trong năm, các đơn vị đã thực hiện 08 cuộc giám sát tại 08 cơ quan, đơn vị.

 - Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở các doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị đại biểu người lao động và đối thoại định kỳ, đột xuất theo quy định. Kết quả, có 81/77 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động, đạt 105%; tổ chức 110/89 cuộc đối thoại, đạt 124%; 04/05 đơn vị ký mới TƯLĐTT lần đầu, đạt 80%.

- Công tác đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở của các thành viên Cụm thi đua số 01 đạt hiệu quả; đảm bảo tỉ lệ công đoàn cơ sở khối khu vực Nhà nước đạt trên 80% và khu vực ngoài nhà nước đạt trên 60%.

Đồng thời, Cụm thi đua số 01 đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, như:

- Triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” theo Kế hoạch số 201/KH-LĐLĐ, ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận. Qua triển khai thực hiện, tính đến ngày 15/11/2022, có 1.876/1.660 sáng kiến tham gia, đạt 113% (giai đoạn 1: Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giao và được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen).

- Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các công đoàn cơ sở doanh nghiệp tích cực hưởng ứng bằng nhiều hình thức, biện pháp như đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, dịch vụ, doanh thu; nhiều doanh nghiệp duy trì có hiệu quả phong trào liên tục thường xuyên tập trung vào các nội dung chính “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ” và cụ thể hoá phù hợp với nhiệm vụ riêng bằng những khẩu hiệu hành động quyết tâm “lao động sáng tạo, năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, thu nhập cao hơn” , “chất lượng và dịch vụ là yếu tố quyết định tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp”.

- Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp trên và địa phương phát động; xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ. Tiêu biểu có các mô hình: “Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ” của LĐLĐ thành phố; “Mỗi cụm thi đua phát động hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn” của LĐLĐ huyện Tuy Phong; “Vận động 100% đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành nghiêm, không vi phạm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông” của LĐLĐ huyện Phú Quý…

Bên cạnh đó, Cụm thi đua số 01 đã triển khai thực hiện tốt một số phong trào thi đua yêu nước khác như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025; "Giỏi việc nước, đảm việ nhà"; "Giỏi việc nước, đảm việ nhà"; “Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao”; Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Cụm trong năm 2023;  thống nhất kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của từng thành viên trong Cụm và thống nhất bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua số 01 - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận năm 2023 cho Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc.

Ảnh:Đ/c Võ Huy Luận - Chủ tịch LĐLĐ thành phố bàn giao Cụm Trưởng cho LĐLĐ huyện Hàm Thuận Bắc

Ảnh:Đ/c Võ Huy Luận - Chủ tịch LĐLĐ thành phố bàn giao Cụm Trưởng cho LĐLĐ huyện Hàm Thuận Bắc

 


 

 

 

Nguyễn Văn Lâm

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top