• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Giới Thiệu

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUÝ KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2013 – 2018)

23/12/2014 2372 Đã xem

DANH SÁCH

 BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  HUYỆN PHÚ QUÝ KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2013 – 2018)

 

STT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Chức vụ và đơn vị công tác

 

Dân tộc

Đảng viên

 

Trình độ

Nam

Nữ

Văn hóa

Chính trị

Chuyên môn

01

 

Đặng Minh Trí

 

1968

 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

T. cấp

Đại học Báo chí

02

Nguyễn Thiện Tâm

 

1982

 

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

T. cấp

 

Đại học Xã hội học

03

Hồ Khánh Chi

 

 

1983

Cán bộ LĐLĐ huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

Sơ cấp

 

Trung cấp kế toán

04

Nguyễn Lương Bằng

1982

 

Phó GĐ Trung tâm VH-TT huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

 Sơ cấp

Đại học sư phạm

05

Trần Ngọc Cẩn

 

1965

 

Phó phòng Giáo dục-Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

T. cấp

Đại học sư phạm

   06

Châu Thị Linh

 

 

1976

Chuyên viên - Phó Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

T. cấp

Đại học sư phạm

07

Phạm Kỳ Danh

1962

 

Cán bộ Ban Tuyên giáo- Chủ tịch CĐCS Khối Huyện ủy

Kinh

X

12/12

T. cấp

Sơ cấp

08

Phạm Văn Dũng

1968

 

Đội trưởng Đội kiểm tra Chi cục Thuế - Chủ tịch CĐCS Chi cục Thuế huyện

Kinh

X

12/12

T. cấp

Cử nhân Kinh tế

09

Đỗ Thị Được

 

1977

Phó Phòng Tài chính -Chủ tịch CĐCS  Tài chính-Kho bạc

Kinh

X

12/12

T. cấp

Cử nhân Kinh tế

10

Đỗ Văn Thanh

1976

 

Thanh tra viên thanh tra GT huyện - Chủ tịch CĐCS khối UB1

Kinh

X

12/12

Sơ cấp

Cử nhân Luật

11

Nguyễn Thị Lan

 

 

1980

Chuyên viên Ban QLCTCC- Chủ tịch CĐCS

Kinh

X

12/12

 T. cấp

Cử nhân Kinh tế

12

Nguyễn Thị Thu Lan

 

1963

Phó chủ tịch HĐND xã Ngũ Phụng- Chủ tịch CĐCS  Xã Ngũ Phụng

Kinh

X

12/12

T. cấp

Không

13

Đỗ văn Trung

1978

 

Phó GĐ Ban QLDA- Chủ tịch CĐCS Dự án - Tài Nguyên

Kinh

X

12/12

T.cấp

Kiến trúc sư

14

Trần Quốc Khánh

1968

 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Long Hải -Chủ tịch CĐCS xã Long Hải

Kinh

X

12/12

T. cấp

Không

15

Huỳnh Thiện Lương

1965

 

Công nhân - Chủ tịch CĐCS Doanh nghiệp Phú Cường

Kinh

 

9/12

0

Không

 

DANH SÁCH

 BAN THƯỜNG VỤ  LĐLĐ HUYỆN PHÚ QUÝ KHÓA IX , NHIỆM KỲ (2013 – 2018)

 

STT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Chức vụ và đơn vị công tác

 

Dân tộc

Đảng viên

 

Trình độ

Nam

Nữ

Văn hóa

Chính trị

Chuyên môn

  01

Đặng Minh Trí

 

1968

 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

T. cấp

Đại học Báo chí

02

Nguyễn Thiện Tâm

 

1982

 

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

T. cấp

Đại học Xã hội học

03

Hồ Khánh Chi

 

1983

Ủy viên Ban Thường vụ - Cán bộ LĐLĐ huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

Sơ cấp

Trung cấp kế toán

04

Nguyễn Lương Bằng

1982

 

Ủy viên Ban Thường vụ - Phó GĐ Trung tâm VH-TT huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

Sơ cấp

Đại học Sư phạm

05

Trần Ngọc Cẩn

      1965

 

Ủy viên Ban Thường vụ - Phó phòng Giáo dục-Chủ tịch công đoàn ngành

Kinh

X

12/12

T. cấp

 Đại học Sư phạm

                                   

DANH SÁCH

 ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ HUYỆN PHÚ QUÝ KHÓA IX, NHIỆM KỲ (2013 – 2018)

 

STT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Chức vụ và đơn vị công tác

 

Dân tộc

Đảng viên

 

Trình độ

Nam

Nữ

Văn hóa

Chính trị

Chuyên môn

01

Nguyễn Thiện Tâm

 

1982

 

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quý

Kinh

X

12/12

T. cấp

Đại học Xã hội học

02

Nguyễn Thị Phương Dung

 

 

1968

Chủ tịch CĐCS Khối Tòa – Viện

Kinh

X

12/12

T. cấp

T. cấp Luật

03

Trần Công Hương

 

1982

 

Phó Chủ tịch CĐCS Khối Ủy ban 1

Kinh

X

12/12

Sơ cấp

Cử nhân Luật

 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU THỰC LỰC (Tính đến 30/6/2014)

- Tổng số CNVCLĐ:

1.209/602 nữ

- Tổng số đoàn viên:

1.203/601 nữ

- Tổng số CĐCS, NĐ:

36

- Tổng số CĐCS thành viên:

0

- Tổng số CĐCS bộ phận:

0

- Tổng số tổ công đoàn:

62

          Trong đó:

 

* Khu vực Nhà nước:

30  CĐCS

+ Hành chính, sự nghiệp:

30  CĐCS

+ Doanh nghiệp Nhà nước:

0    CĐCS

* Khu vực ngoài nhà nước:

06  CĐCS

+ Sự nghiệp ngoài công lập:

0    CĐCS

+ Công ty cổ phần:

0    CĐCS

+ Công ty TNHH:

01  CĐCS

+ Công ty tư nhân:

03  CĐCS

+ Công ty liên doanh nước ngoài:

0    CĐCS

+ Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài:

0    CĐCS

+ Hợp tác xã:

0    CĐCS

+ Nghiệp đoàn:

02  NĐ

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top