• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Tin Tức

Vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

29/11/2022 3547 Đã xem

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển về số lượng các khu công nghiệp và các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, số lượng người lao động (NLĐ) ngày một tăng lên. Vì thế, việc thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ).

Tại tỉnh Bình Thuận, cùng với các chính sách nhằm thu hút đầu tư đang có nhiều dự án đã được triển khai tại các khu công nghiệp, thu hút tạo việc làm, thu nhập cho người lao động; các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh, theo đó số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp cũng tăng lên đáng kể. Việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nội dung hết sức quan trọng, mang tính cấp thiết đối với tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua vai trò của mình, công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp tham gia giám sát việc ký kết hợp đồng lao động cho NLĐ; phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nội quy lao động; tham gia với doanh nghiệp trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ theo quy định của pháp luật.

Công đoàn tham gia hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng nội quy lao động, bảng lương, TƯLĐTT; giúp doanh nghiệp sắp xếp lao động một cách hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả của nguồn lực lao động; tổ chức đối thoại nhằm dung hòa lợi ích của NLĐ với NSDLĐ khi có tranh chấp xảy ra.

Khi vai trò của CĐCS trong doanh nghiệp được phát huy hiệu quả thì phong trào sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp được đẩy mạnh, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như NLĐ trong doanh nghiệp. Đồng thời tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững và xây dựng đội ngũ lao động vững mạnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Như vậy, có thể thấy rằng CĐCS là một tổ chức có thể cân bằng lợi ích doanh nghiệp và NLĐ, có ý nghĩa đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Thành lập Công đoàn trong các doanh nghiệp nhằm bảo đảm mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa phát triển sản xuất và bảo đảm cuộc sống, giữa quyền lợi của NLĐ và chủ doanh nghiệp. Đây cũng chính là sự bảo đảm công bằng xã hội và thể hiện tính dân chủ của Nhà nước ta. Việc thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là hết sức cần thiết.
Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, có tính chiến lược của tổ chức công đoàn, trong những năm qua, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu Công nghiệp Bình Thuận tỉnh đã thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động vào quá trình vận động thành lập công đoàn cơ sở.

Hội nghị Công bố quyết định thành lập CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH Ô Tô Ngọc Phương – Hyundai Bình Thuận

Tuy nhiên, thực tế việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này của tổ chức Công đoàn đang gặp không ít khó khăn; một số doanh nghiệp hoạt động không ổn định dẫn đến công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn.Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn nhưng người sử dụng lao động chưa quan tâm việc thành lập công đoàn cơ sở.

Thực tế cho thấy hoạt động của một số CĐCS trong DN ngoài nhà nước đạt hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ; việc phối hợp triển khai thực hiện quy chế dân chủ, tham gia kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách có liên quan đối với CNLĐ ở một số CĐCS chưa thường xuyên; chưa mạnh dạn đề xuất, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến NLĐ và hoạt động Công đoàn; chưa đề xuất được nhiều giải pháp tham gia với Nhà nước giải quyết những vấn đề bức xúc của NLĐ như việc làm, thu nhập, những vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ.

Trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở khu vực doanh nghiệp; đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ CĐCS, chú trọng thực hiện tốt việc thương lượng, đối thoại, nâng cao chất lượng TƯLĐTT; tập trung bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chuyên môn; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa tổ chức công đoàn với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Thuế,  LĐ, TB & XH; tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Công đoàn các Khu Công nghiệp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top