• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

Công văn v/v đăng ký thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Số hiệu văn bản: 48/CV-LĐLĐ

Ngày ban hành: 03/10/2014

Người đăng: ldldphuquy

Ngày đăng: 30/12/2014

File đính kèm: CV-%20%EF%BF%BDang%20ky%20xay%20dung%20cong%20trinh%20chao%20mung%20%EF%BF%BDai%20hoi%20%EF%BF%BDang%20cac%20cap.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  48/CV-LĐLĐ

“Về việc đăng ký thi đua chào mừng Đại hội

Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”

 

Phú Quý, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

 

 

Kính gửi:  - Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý.

- UBND huyện Phú Quý.

 

Thực hiện Công văn số 834-CV/HU, ngày 30/9/2014, của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý về việc đăng ký thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý thống nhất đăng ký công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng và bàn giao 02 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

2. Tổng giá trị công trình: 40 triệu đồng.

3. Thời gian thi công hoàn thành: tháng 10 năm 2015.

Trên đây là công văn đăng ký thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, của Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như trên;

- Vp. Huyện ủy;

- Phòng Nội vụ - LĐTBXH;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Lưu VP.

 

 

 

Đặng Minh Trí

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top