• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

Công văn V/v viết bài dự thi cải thiện môi trường làm việc

Số hiệu văn bản: 30/CV-LĐLĐ

Ngày ban hành: 03/6/2014

Người đăng: ldldphuquy

Ngày đăng: 30/12/2014

File đính kèm: CV-%20Hoi%20thi%20cai%20thien%20moi%20truong%20lam%20viec%202014.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  30/CV-LĐLĐ

V/v viết bài dự thi cải thiện môi trường làm việc

 

Phú Quý, ngày 03 tháng 6 năm 2014

 


 

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành, Nghiệp đoàn.

 

Thực hiện Công văn số 158/LĐLĐ, ngày 23/05/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc viết bài dự thi cải thiện môi trường làm việc. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các CĐCS, Công đoàn ngành, Nghiệp đoàn triển khai một số việc cụ thể sau:

1. Triển khai cho đoàn viên, CNVCLĐ biết nội dung công văn số 627/TLĐ, ngày 14/5/2014 của Ban chỉ đạo Dự án “Truyền thông vì mối quan hệ lao động bền vững” – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (photo gửi kèm).

2. Các CĐCS, Công đoàn Ngành phát động và khuyến khích đoàn viên, CNVCLĐ viết bài dự thi cải thiện môi trường làm việc khoảng 1.000 chữ đánh máy và ảnh, gửi về hộp thư atvsld2014@gmail.com, xem thể lệ cuộc thi tại www.laodong.com.vn.

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 15/7/2014, phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn tham gia ít nhất 01 bài.

Đề nghị các CĐCS, CĐ ngành, Nghiệp đoàn nhanh chóng triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về LĐLĐ huyện để tổng hợp báo cáo về LĐLĐ tỉnh./.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TT. LĐLĐ tỉnh;

- Ban TG LĐLĐ tỉnh;

- TT. Huyện ủy;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Như trên;

- Lưu VP.

 

 

 

Đặng Minh Trí

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top