• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Số hiệu văn bản: 42/CV-LĐLĐ

Ngày ban hành: 15/9/2014

Người đăng: ldldphuquy

Ngày đăng: 30/12/2014

File đính kèm: CV-%20Tuyen%20truyen%20Di%20chuc%20Bac%20Ho.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  42/CV-LĐLĐ

“Về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

 

Phú Quý, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 

 

 

Kính gửi: - Các Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành.

 

Thực hiện công văn số 276/LĐLĐ, ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công văn số 821-CV/HU, ngày 8/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý về việc gửi bài phát biểu của đồng chí Huỳnh Văn Tí - UVTW, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tại lễ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, yêu cầu các Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành, triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Thông quy sự chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, phối hợp với Chính quyền chuyên môn cùng cấp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 – 2/9/2014) đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ theo đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và Bài phát biểu của đồng chí Huỳnh Văn Tí - UVTW, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tại lễ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác.

2. Tùy điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị và sự chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm sao cho phù hợp; lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong quý IV/2014.

3. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác Hồ và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Khi nhận được công văn này, đề nghị các CĐCS, Công đoàn ngành nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tuyên truyền về Liên đoàn Lao động huyện để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định. 

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH

- TT. LĐLĐ Tỉnh;

- TT. Huyện ủy;

- Ban Dân vận HU;

- CĐCS, Công đoàn ngành;

- Lưu VP.

 

 

 

Nguyễn Thiện Tâm

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top