• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

Công văn v/v phối hợp tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Số hiệu văn bản: 53/CV-LĐLĐ

Ngày ban hành: 03/11/2014

Người đăng: ldldphuquy

Ngày đăng: 30/12/2014

File đính kèm: CV-%20Tuyen%20truyen%20HIV%202014.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  53/CV-LĐLĐ

“Về việc phối hợp tuyên truyền Tháng hành động

quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014”

 

Phú Quý, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

 

 

Kính gửi: - Các Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành.

 

Thực hiện Công văn số 349/LĐLĐ, ngày 28/10/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý, đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014”, để hưởng ứng Chiến dịch phòng, chống HIV/AIDS toàn cầu nhân Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12) với chủ đề “Hướng tới mục tiêu ba không” Không có người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS” do Liên hợp quốc phát động. Trên tinh thần đó, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động trong cả nước, từ ngày 10/11 – 10/12/2014 với chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 mang lại hiệu quả thiết thực. Đề nghị các CĐCS, Công đoàn ngành coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm là một nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Công đoàn. Mỗi đoàn viên, CNVCLĐ phải là một chiến sĩ tích cực trên mặt trận đấu tranh phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Nhận được công văn này, các CĐCS, Công đoàn ngành sớm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về LĐLĐ huyện chậm nhất ngày 10/12/2014 để tổng hợp chung.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH

- TT. LĐLĐ Tỉnh;

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

- TT. Huyện ủy;

- Ban Dân vận HU;

- CĐCS, Công đoàn ngành;

- Lưu VP.

 

 

Nguyễn Thiện Tâm

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top