• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

Công văn v/v hướng dẫn thủ tục công nhận CĐCS và bình xét khen thưởng năm 2014

Số hiệu văn bản: 56/CV-LĐLĐ

Ngày ban hành: 07/11/2014

Người đăng: ldldphuquy

Ngày đăng: 31/12/2014

File đính kèm: Cv-Binh%20xet%20khen%20thuong%202014.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  56/CV-LĐLĐ

“V/v Hướng dẫn thủ tục công nhận CĐCS

và bình xét khen thưởng năm 2014”

 

Phú Quý, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

 

 

Kính gửi:  - Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn.

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2014; căn cứ tình hình hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ. Đồng thời, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quá trình bình xét công nhận danh hiệu thi đua của CĐCS, Nghiệp đoàn năm 2014 và công tác xét  thi đua khen thưởng năm 2014. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các CĐCS, CĐ ngành tổ chức thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

I. Thủ tục bình xét Công nhận danh hiệu thi đua của CĐCS:

1. Các CĐCS, Nghiệp đoàn xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2014, xây dựng phương hướng hoạt động năm 2015.

2. Chấm điểm, phân loại đoàn viên công đoàn năm 2014.

3. Họp Ban Chấp hành chấm điểm thi đua xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2014.

Lưu ý: CĐCS gởi thủ tục bình xét Công nhận danh hiệu thi đua về LĐLĐ huyện chậm nhất vào ngày 20/11/2014.

II. Bình xét thi đua khen thưởng:

1. Khen thưởng tập thể:

Các Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn căn cứ vào nội dung tiêu chuẩn thi đua CĐCS năm 2014, tình hình thực hiện các phong trào thi đua do LĐLĐ huyện phát động. Trên cơ sở đó, các CĐCS, Nghiệp đoàn làm tờ trình đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho CĐCS mình.

Sau khi nhận được tờ trình đề nghị xét khen thưởng của CĐCS, Nghiệp đoàn. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, căn cứ vào nội dung tiêu chuẩn và thành tích đơn vị đạt được trong năm để bình xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

2. Khen thưởng cá nhân:

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý thống nhất, nếu xét chọn đơn vị nào được khen thưởng tập thể thì gắn với cá nhân của đơn vị đó (cá nhân do tập thể CĐCS xét chọn và kèm theo báo cáo thành tích).

III. Thủ tục hồ sơ và thời gian đề nghị khen thưởng:

1. Hồ sơ khen thưởng:

1.1. LĐLĐ huyện khen:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng.

- Biên bản họp công đoàn xét khen thưởng.

- Báo cáo thành tích tập thể năm 2014.

- Báo cáo thành tích cá nhân đạt được trong năm 2014.

1.2. LĐLĐ tỉnh và Tổng Liên đoàn khen:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng.

- Biên bản họp công đoàn xét khen thưởng.

- Báo cáo thành tích tập thể năm 2014.

- Báo cáo thành tích cá nhân đạt được trong năm 2014.

- Bảng tổng hợp phân loại đoàn viên công đoàn; chấm điểm CĐCS vững mạnh; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2014.

- Bảng thành tích trích ngang đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải nêu bật được tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân và phải ghi rõ các hình thức đã được khen thưởng trong 3 năm liên tục gần nhất.

- Các đơn vị đề nghị cờ thi đua, Bằng khen Tổng Liên đoàn; cờ thi đua LĐLĐ tỉnh phải có báo cáo thành tích kèm theo.

- Hồ sơ khen thưởng phải làm đúng theo quy định của Quyết định 144/QĐ-LĐLĐ ngày 8/11/2004 và Hướng dẫn 08/HD-LĐLĐ ngày 05/11/2007 về bổ sung quy định khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, nếu làm không đúng quy định hồ sơ coi như không hợp lệ, đơn vị sẽ không được khen thưởng.

2. Thời gian:

- CĐCS gởi hồ sơ đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân về LĐLĐ huyện chậm nhất vào ngày 20/11/2014, nếu quá thời gian quy định, các hồ sơ gởi không đầy đủ xem như không có nhu cầu khen thưởng.

Yêu cầu các CĐCS triển khai tổ chức thực hiện đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TT. LĐLĐ tỉnh;

- Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh;

- CĐCS, CĐ ngành;

- Lưu.

 

 

 

 

 

Đặng Minh Trí

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top