• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

Công văn v/v triển khai thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL

Số hiệu văn bản: 60/CV-LĐLĐ

Ngày ban hành: 08/12/2014

Người đăng: ldldphuquy

Ngày đăng: 31/12/2014

File đính kèm: CV-Xet%20%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%20vi%20%EF%BF%BDat%20chuan%20van%20hoa%202014.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  60/CV-LĐLĐ

“Về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL”

 

Phú Quý, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

 

Kính gửi:  - Các cơ quan, Ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp.

                                               

Thực hiện Công văn số 03/BCĐ-LĐLĐ, ngày 17/11/2014, của Ban Chỉ đạo phong trào cơ quan, đơn vị “Chuẩn văn hóa” Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý triển khai đến các cơ quan, Ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện một số nội dung liên quan đến phong trào xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

1. Tại Chương I, Điều 3. Thẩm quyền và thời hạn công nhận.

- Thẩm quyền: Chủ tịch UBND huyện công nhận lần đầu; Chủ tịch UBND tỉnh công nhận lại.

- Thời hạn: Thời gian công nhận lần đầu sau 02 năm đăng ký trở lên, Công nhận lại sau 05 năm kể từ ngày công nhận lần trước.

2. Tại Chương II, Tiêu chuẩn xét và Công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

- Ở tỉnh ta, vẫn tiếp tục thực hiện công nhận danh hiệu “Trường học đạt chuẩn văn hóa”, “Bệnh viện đạt chuẩn văn hóa”; coi đây là danh hiệu “Đạt chuẩn văn hóa” mang tính đặc thù của Trường học, Bệnh viện.

- Về tiêu chuẩn “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Trường học đạt chuẩn văn hóa”, “Bệnh viện đạt chuẩn văn hóa” sẽ được áp dụng nội dung tiêu chuẩn và thang bản điểm tại Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tại Chương III. Trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

- Theo quy định, năm thứ nhất Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có xác nhận của thủ trưởng cơ quan và nộp hồ sơ về Liên đoàn Lao động huyện theo dõi, tổng hợp. Năm thứ 2, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có báo cáo thành tích 02 năm thực hiện có xác nhận của thủ trưởng cơ quan và nộp hồ sơ về Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý để trình cho Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện xét duyệt trình Chủ tịch UBND huyện công nhận (lần đầu).

=> Do vậy, hồ sơ đăng ký và hồ sơ đề nghị công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa” năm 2014 được coi là hồ sơ đăng ký thực hiện năm thứ nhất và được tổng hợp, theo dõi tại cơ quan Liên đoàn Lao động huyện.

Trước mắt năm 2014, không xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa”.

Nhận được công văn này, đề nghị các Công đoàn cơ sở, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Liên đoàn Lao động huyện Phú Quý để được hướng dẫn, giải quyết. 

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TT. LĐLĐ tỉnh;

- TT. Huyện ủy;

- UBND huyện;

- Như trên;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Lưu VP.

 

 

 

Đặng Minh Trí

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top