• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐCS 6 tháng đầu năm 2019

Số hiệu văn bản: 65/CV-CĐN

Ngày ban hành: 13/5/2019

Người đăng: cdyt

Ngày đăng: 14/05/2019

File đính kèm: 65-CV-CDN_Bao%20cao%20cong%20tac%20kiem%20tra%20giam%20sat%20cua%20CDCS%206%20thang%20dau%20nam%202019.pdf
65-CV-CDN_Baocao_congtac_kiemtra_giamsat_theo_4BIEUMAU_Kemtheo.doc

Chi tiết

65-CV-CDN_Bao cao cong tac kiem tra giam sat cua CDCS 6 thang dau nam 2019.pdf

65-CV-CDN_65-CV-CDN_Baocao_congtac_kiemtra_giamsat_theo_4BIEUMAU_Kemtheo.doc

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top