• Phú Quý 1
  • Phú Quý 2
  • Phú Quý 3
Văn Bản

Báo cáo tình hình họat động công đoàn tháng 02; Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2017.

Số hiệu văn bản: Số 08/BC-CĐN

Ngày ban hành: 10 tháng 02 năm 2017

Người đăng: cdnn&ptnt

Ngày đăng: 16/02/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  08  /BC-CĐN

Bình Thuận,  ngày 10  tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình họat động công đoàn tháng 02

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2017.

 

II. HOẠT ĐỘNG THÁNG 2

1. Công tác tham gia quản lý; chăm lo đời sống, bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ.

- Thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ

2. Công tác Tuyên truyền giáo dục:

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp triển khai các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII): Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 ; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán  ngân sách nhà nước năm 2017.

          -  ; kế hoạch chỉ đạo về công tác tuyên giáo năm 2017; kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước và địa phương; đại hội CĐCS, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam trong năm 2017; công tác nội chinh và phòng chống tham những 2017.

3. Công tác thi đua:

Công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước;

4. Xây dựng CĐCS vững mạnh:

 - Tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2017;

- Khảo sát, thống kê  các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn; báo cáo số lượng, chất lượng chủ tịch, phó chủ tịch, BCH công đoàn các cấp năm 2017; ban hành kế hoạch đổi thể đoàn viên công đoàn;

5. Công tác tài chính:

- Đôn đốc công đoàn cơ sở quyết toán kinh phí hoạt động năm 2016 và dự toán 2017; hoàn tất dự toán công đoàn ngành năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; phân công lại nhiệm vụ của UBKT công đoàn ngành;

            6. Nhiệm vụ trọng tâm  khác:

- Ban hành Nghị quyết của BCH về hiệm vụ trọng tâm năm 2017; công tác nữ công 2017.

 

            II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3.

            - Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp chăm lo đời sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

- Triển khai công tác tuyên truyền giáo dục 6 tháng đầu năm 2017;

           - Tiếp tục ban hành các kế hoạch chỉ đạo về công tác tuyên giáo năm 2017; kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước và địa phương; đại hội CĐCS, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam trong năm 2017;

            - Công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

            -  Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017- 2022; tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu PTĐV 2017.

- Hoàn tất báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2016 và dự toán 2017; ban hành  chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017;

 - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; xét duyệt hồ sơ giải ngân vốn vay Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” đợt 1/2017 theo phân bổ của LĐLĐ tỉnh; Xây dựng kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2017 trong CNVCLĐ.

              

                                                                                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                                          

 Nơi  nhận:                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

- Văn phòng LĐLĐ tỉnh;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - TT CĐN;                                                                                                    

- Công đoàn cơ sở (thực hiện);                                                                                                           đã ký

- Email công đoàn ngành;                                                                                                                                                                                                    

 - Lưu VT CĐN.                                                                                                                                  Nguyễn Bá Mỳ

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top