• NN PTNT 1
  • NN PTNT 2
  • NN PTNT 3
Văn Bản

Phối hợp tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Số hiệu văn bản: Số 16/CV-CĐN

Ngày ban hành: Ngày 27/3/2017

Người đăng: cdnn&ptnt

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: C%EF%BF%BDng%20v%EF%BF%BDn%20tuyen%20truyen%20ng%EF%BF%BD_i%20Vi_t%20DHVN.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT

 
 

 


Số: 16  /CĐN

v/v Phối hợp tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 27  tháng 3  năm 2017

 

                                         Kính gửi: Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành

Căn cứ Công văn số 90 /LĐLĐ, ngày 23 /3/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ban Thường vụ Công đoàn ngành yêu cầu công đoàn cơ sở phối hợp tuyên truyền cuộc vận động trên như sau:

1. Tùy theo tình hình thực tế, công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Cuộc vận động  này theo nội dung Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 16/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

2. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về chất lượng, mẫu mã, lợi ích các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam . Gắn công tác tuyên truyền, vận động với phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Cùng với công tác tuyên truyền, kết hợp nắm thông tin, dư luận xã hội liên quan đến việc thực hiện cuộc vận động để kịp thời phản ánh với cơ quan có trách nhiệm, đề phòng với những thông tin dư luận phản ánh sai lệch về chất lượng hàng hóa, gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin và quyền lợi của người tiêu dùng.

3. Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác hành vi làm hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…, phê phán những doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh; bên cạnh đó phát hiện, biểu dương, nêu gương các điển hình, mô hình hay trong thực hiện cuộc vận động nhằm góp phần cùng Nhà nước thực hiện hiệu quả Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020.

4. Thông qua hệ thống báo chí của tổ chức Công đoàn, Website Công đoàn Việt Nam, Website Công đoàn Bình Thuận, chuyên mục Lao động & Công đoàn trên sóng Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận, các trang thông tin điện tử tại địa phương, đơn vị... thường xuyên cung cấp thông tin, đăng tải tin bài tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hàng hóa Việt Nam, giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất trong nước và chất lượng của hàng hóa thương hiệu Việt.

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Công đoàn ngành yêu cầu công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn triển khai thực hiện; hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn ngành để tổng hợp, báo cáo về trên theo quy định chung./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;

- Đảng ủy Sở NN & PTNT;

- Thường trực CĐN;

- Các công đoàn cơ sở;

- Lưu: VT CĐN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

đã ký

 

  Nguyễn Bá Mỳ

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top