• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Tin Tức

CĐNYT: Tăng cường, tập trung công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

30/11/2023 1355 Đã xem

Đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra phương pháp hoạt động định hướng của Công đoàn ngành Y tế trong nhiệm kỳ với mục tiêu “Tập trung đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng dẫn về cơ sở, thực hiện hiệu quả vai trò của tổ chức tổ chức công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CCVC-NLĐ”.

Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CCVC-NLĐ, góp phần phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Bình Thuận”. Các cấp công đoàn ngành Y tế đã bước vào nhiệm kỳ mới đầy quyết tâm, kỳ vọng nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có nhiều đổi mới, công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Thực hiện theo sự chỉ đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, trong năm 2023, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế đã triển khai các văn bản, nghị quyết của công đoàn cấp trên phù hợp với đặc điểm của các Công đoàn cơ sở thuộc ngành Y tế, chỉ đạo Công đoàn cơ sở bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường trao đổi, phối hợp với chuyên môn để phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ CCVC-NLĐ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, làm tốt vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Công đoàn ngành Y tế đã hoàn thiện công tác tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban chấp hành, Ban thường vụ; thành lập Ban nữ công Công đoàn ngành Y tế với 07 thành viên và Uỷ ban kiểm tra với 05 thành viên. Từng Ban cũng hoàn thiện việc xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và chương trình hoạt động cho cả nhiệm kỳ.

Họp Ban nữ công Công đoàn ngành Y tế phân công nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ, có năng lực chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, có nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn, thực sự đại diện cho người lao động.  Để thực hiện được điều này, công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn đã được Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế chú trọng và đã được đưa vào chương trình làm việc toàn khoá với các nội dung tập huấn gần sát thực tế, phù hợp với nhu cầu cần cập nhật kiến thức cho đối tượng là những cán bộ công đoàn không chuyên trách tại cơ sở, đặc biệt là cán bộ công đoàn mới tham gia lần đầu.

Trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động với thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Ngoài việc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng cấp và các Công đoàn cơ sở trực thuộc 7/5 CĐCS (Chỉ tiêu giao là 5), giám sát giám sát (2/2 chỉ tiêu giao);

Kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh

Trong năm Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã thực hiện kiểm tra tại 06 đơn vị trong ngành Y tế nội dung kiểm tra là việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (nay là Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở); Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân; với mục đích dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Phía Nam

Trong thời gian đến, Công đoàn ngành Y tế sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; cải tiến chế độ làm việc, chế độ báo cáo thông tin; Nội dung các báo cáo, yêu cầu Công đoàn cơ sở thực hiện ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề cốt lõi liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn nhờ vậy sẽ giúp các cơ sở dễ làm, dễ thực hiện. Đồng thời, việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác báo cáo thống kê giúp tiết kiệm thời gian và kinh phí; đề ra các biện pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác từ đó dần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Công đoàn ngành Y tế đã đề ra./.

CĐN Y tế

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top