• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Tin Tức

CĐNYT phối hợp với Sở Y tế kiểm tra việc thực hiện QCDCCS, hoạt động Ban TTND

23/11/2023 1037 Đã xem

Thực hiện Hướng dẫn số 1978/LĐLĐ-KTPL ngày 02/01/2023 của Liên đoàn Lao động Tỉnh Bình Thuận về Hướng dẫn thực hiện QCDCCS, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2023; Căn cứ quy chế phối hợp số 25/QC-SYT-CĐN ngày 9/11/2023 của Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế Tỉnh Bình Thuận;

Ngày 13/3/2023, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 946/QĐ-SYT Thành lập Tổ kiểm tra thực hiện việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023 do đồng chí Nguyễn Quốc Huân, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Bình Thuận làm Tổ Trưởng và  đồng chí Trần Đồng Duy, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành Y tế làm Tổ Phó.

Theo Kế hoạch số 878/KH-SYT ngày 13/3/2023 của Sở Y tế Bình Thuận, từ ngày 14/11 đến ngày 22/11/2023, Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã thực hiện kiểm tra tại 06 đơn vị trong ngành Y tế (Bệnh viện y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; Bệnh viện đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận; Bệnh viện Đa khoa Khu vực phía Nam; Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết; Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân; Trung tâm Y tế thị xã La Gi);

Quang cảnh tại buổi kiểm tra Bệnh viện đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận

Nội dung của kiểm tra tại các đơn vị: Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (nay là Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở); Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Mục đích đợt kiểm tra là thực hiện theo chỉ đạo của các cấp và đánh giá vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan trong công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; những hạn chế, nguyên nhân; Đánh giá vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan trong công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; những hạn chế, nguyên nhân. Việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ và các quy chế, qui định có liên quan của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước theo qui định và trong công tác cán bộ; việc thông báo cho công chức, viên chức và người lao động biết, tham gia ý kiến và giám sát; Công tác kiểm tra của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về thực hiện Quy chế dân chủ quý, 06 tháng, năm theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, Tổ kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong công việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023. Cụ thể: Các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, tạo điều kiện để quản lý, công chức, chức năng và người lao động tham gia ý kiến, quyết định các vấn đề liên quan đến quyền lợi và lợi ích, hữu ích của mình. Việc phối hợp giữa công đoàn và chính quyền tổ chức đầy đủ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định. Các đơn vị đã thực hiện tốt công việc khai báo, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị, chủ động thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư của đoàn viên công đoàn và ý kiến tại các hòm thư cơ quan, đơn vị. Xây dựng các văn bản pháp lý để làm cơ sở căn cứ thực hiện như: Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ hàng năm; Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát, quy chế phối hợp giữa Công đoàn cơ sở và chính quyền cùng cấp, Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, Kế hoạch, quy chế hoạt động, kế hoạch kiểm tra, giám sát và Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

Đồng chí Lê Hồ Thị Phương Dung, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thị xã La Gi chia sẻ, thông qua đợt kiểm tra lần này, Trung tâm Y tế và Công đoàn cơ sở đã kiện toàn, củng cố, hoàn thiện các văn bản tại cơ quan đơn vị. Nhất là việc tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân đã chủ động kiểm tra quy chế dân chủ cơ sở tại các Trạm Y tế trực thuộc, giúp cho tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện việc dân chủ nghiêm túc hơn, chủ động hơn theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung, qua việc triển khai kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ, là sự nỗ lực và phối hợp mạnh mẽ của Công đoàn ngành Y tế và Sở Y tế Bình Thuận trong việc tạo ra môi trường làm việc dân chủ, minh bạch và hiệu quả để làm cơ sở thực hiện làm giảm thiểu tối đa sự sai sót và tính cục bộ sai quy định.

Tuy nhiên, một số đơn vị chưa xây dựng đầy đủ các văn bản pháp lý để căn cứ thực hiện, chưa đúng về thể thức của văn bản, chưa xây dựng quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, quy chế hoạt động và chưa phát huy tốt vai trò của Ban Thanh tra nhân dân,… những tồn tại này cần được khắc phục trong thời gian tới.

Công đoàn ngành Y tế và Sở Y tế Bình Thuận tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ quan đơn vị tiếp theo về thực hiện Quy chế dân chủ và hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2024.

* Một số hình ảnh kiểm tra tại các đơn vị:

 

CĐN Y tế

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top