• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CĐCS NK 2023-2028

Số hiệu văn bản: 15 bieu mau Đai hoi CDCS

Ngày ban hành: 22/9/2022

Người đăng: cdyt

Ngày đăng: 21/09/2022

File đính kèm: 1%20Bia%20van%20kien.doc
2%20chuong%20trinh%20dai%20hoi.doc
4%20BC%20tinh%20hinh%20doan%20vien%20ve%20tham%20du%20dai%20hoi.doc
5%20Ban%20kiem%20diem%20BCH.doc
6%20BC%20hoat%20dong%20uy%20ban%20kiem%20tra.doc
7%20de%20an%20nhan%20su.doc
8%20Quy%20che%20dai%20hoi%20Cong%20Doan%20-%20mau.doc
9%20Ban%20b%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%AD%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20th%E1%BB%83%20l%E1%BB%87%20b%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%AD.doc
10%20phieu%20bau.doc
11%20nghi%20quyet.doc
12%20M%E1%BA%ABu%20Bien%20ban%20DH.doc
13%20De%20cuong%20BC%20tong%20ket.doc
14%20M%E1%BA%ABu%20Bi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n%20b%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%AD%20BCH.doc
15%20M%E1%BA%ABu%20Bi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n%20b%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%AD%20BTV%2C%20CT%2C%20PCT%2C%20CNUBKT.doc
3%20Kich%20ban%20dai%20hoi%20chi%20tiet(1).doc

Chi tiết
Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top