• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Đại hội Công đoàn các cấp

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TUY PHONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM

30/05/2023 1970 Đã xem

Trong 02 ngày 25 và 26/5/2023, tại hội trường quân sự huyện, Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phối - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Dân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể huyện Tuy Phong; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành trong tỉnh và 158 đại biểu đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong huyện.

Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong là đơn vị được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Thuận chỉ định tổ chức đại hội điểm để làm cơ sở rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 trên địa bàn tỉnh.

(Quang cảnh Đại hội)

Tại phiên thứ nhất diễn ra vào chiều 25/5/2023, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, nội quy, quy chế Đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, Báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiến tới Đại hội công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn tỉnh, kết quả góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Báo cáo Đề án nhân sự Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn Lao động huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đề án nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI và bầu Ban bầu cử.

(Quang cảnh Đại hội)

Tại phiên trọng thể ngày 26/5/2023, Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của BCH LĐLĐ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 với phóng sự “Hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động huyện Tuy Phong - 5 năm một chặng đường phát triển”. Phóng sự đã khái quát lại tổng thể kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù với điều kiện tình hình kinh tế của huyện đang gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, thời tiết thất thường, nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm, thu nhập của đại bộ phận đoàn viên, người lao động nói chung và hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động trong toàn huyện nói riêng. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, định hướng của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn đã đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra. Cụ thể như phát triển đoàn viên mới là 1.099/950, đạt 115,68% so với chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao; đạt 219,80% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Công đoàn huyện (1.099/500), thành lập mới 10/10 Công đoàn cơ sở, đạt 100% so với chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao; đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Công đoàn huyện (10/10). Đánh giá, phân loại hàng năm, tỷ lệ CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm tăng, đạt từ 80% trở lên, trong đó tỷ lệ công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 92% trở lên (Nghị quyết đề ra trên 80%); khu vực ngoài nhà nước đạt từ 65% trở lên (Nghị quyết đề ra 60%). Tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 1.033 lượt cán bộ công đoàn tham dự, đạt 95% (Nghị quyết trên 90%), có 824 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đào tạo nghề, giới thiệu 673 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp; trong số đó đã có 555 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn huyện đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu làm cơ sở phấn đấu thực hiện trong 5 năm tới, trong đó có 9 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn và 04 chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp. Cụ thể như phấn đấu phát triển, kết nạp mới 700 đoàn viên; thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt chỉ tiêu giao; Phấn đấu Liên đoàn Lao động huyện xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 90% so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra tài chính. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 90% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ. Hằng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (ở những công đoàn cơ sở còn nguồn). Có 80% ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đạt khá trở lên, trong đó có 30% đạt loại xuất sắc. Phấn đấu 90% công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập được ban nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

(Đ/c Nguyễn Xuân Phối - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phối, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, yêu cầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Tuy Phong khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028, cần quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; Lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; Tạo sự khác biệt rõ hơn hẳn giữa quyền, lợi ích của người lao động là đoàn viên Công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên Công đoàn. Ban chấp hành khóa mới cần chủ động hơn nữa trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên. Đẩy mạnh thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức tốt các hoạt động Tháng công nhân, Chương trình “Tết Sum vầy”, các chương trình phúc lợi đoàn viên, công tác nữ công.

(Đoàn Chủ tịch tham gia bầu cử)

Đại hội đã bầu Ban chấp hành LĐLĐ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XI, công đoàn tỉnh Bình Thuận gồm 17 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất, đã bầu Ban Thường vụ gồm 04 đồng chí, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí. Đồng chí Lê Ngọc Linh tái đắc cử Chủ tịch, đồng chí Trương Thị Thùy Linh tái đắc cử Phó Chủ tịch, kiêm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

 

(Ban Chấp hành khóa IX và đoàn đại biểu dự Đại hội XI công đoàn tỉnh Bình Thuận)

 

(Lãnh đạo, các ban LĐLĐ tỉnh và công đoàn bạn chụp ảnh lưu niệm)

 

 

 

LĐLĐ Tuy Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top