• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

Công văn về việc phát động phong trào thi đua Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014

Số hiệu văn bản: 11 /CĐN

Ngày ban hành: 24/02/2014

Người đăng: cdgtvt

Ngày đăng: 12/08/2014

File đính kèm: (11)phat%20dong%20phong%20trao%20thi%20dua%20dam%20bao%20trat%20tu%20an%20toan%20giao%20thong%20nam%202014%20(1).doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CĐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số: 11 /CĐN                                                                 Bình Thuận , ngày 24 tháng 02 năm 2014

           V/v phát động phong trào thi đua

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014

 

 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 28 CT/TU ngày 4/12/2012 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ công văn số 41/LĐLĐ ngày 20/02/2014 của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014. Ban thường vụ công đoàn ngành GTVT phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 và yêu cầu các công đoàn cơ sở tổ chức tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, chương trình, kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014; nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

2. Chủ động phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến với cán bộ đoàn viên CCVCLĐ. Đi đôi với việc quán triệt các biện pháp cưỡng chế xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên CCVCLĐ thực hiện quy tắc đảm bảo an toàn cho bản thân, người thân của gia đình khi tham gia giao thông.

3. Tất cả cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ  phải ký cam kết gương mẫu chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2014 và gắn với việc đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm, kiên quyết xử lý kỷ luật đối với trường hợp vi phạm.

4. Tham gia cùng với chính quyền, cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức quản lý việc đào tạo, sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông, quản lý hoạt động vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, hạn chế các điểm đấu nối trái phép. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng và tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác dự án mở rộng quốc lộ I A.

5. Thời gian thực hiện.

Năm 2014, tiếp tục là năm ‘Năm an toàn giao thông”, vì vậy các tháng trong năm đều xem là tháng thi đua đảm bảo an toàn giao thông.

Với các khẩu hiệu tuyên truyền: tích cực hướng ứng “Năm an toàn giao thông 2014”; “An toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi người”; “Không chở quả tải, quá số người quy định”; “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”; “Đã uống rượu bia không lái xe”; “Điều khiển xe đi theo đúng phần đường, làn đường”; “ Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, gắn máy”; “Quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt”; “ Dừng lại quan sát trước khi qua đường”; “Chấp hành quy định an toàn khi đi đò”; Tích cực hướng ứng “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011- 2020”.

Ban thường vụ công đoàn ngành GTVT yêu cầu các Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung và tổ chức ký cam kết gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014. Khi kết thúc năm thi đua báo cáo kết quả triển khai về Công đoàn ngành GTVT để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.  

 

Nơi nhận:                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                                                            CHỦ TỊCH

- Lưu CĐ.

 

 

         

                                                                                                                    Phạm Văn Chương 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top