• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn Bản

Công văn về việc Tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2014

Số hiệu văn bản: 27 /CĐN

Ngày ban hành: 14/3/2014

Người đăng: cdgtvt

Ngày đăng: 12/08/2014

File đính kèm: (27)Tri_n%20khai%20nhiem%20vu%20an%20ninh%20trat%20tu.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CĐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số: 27 /CĐN                                                                 Bình Thuận , ngày 14 tháng 3 năm 2014

           V/v Tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác

             bảo đảm an ninh trật tự năm 2014

 

Kính gửi:  Các công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Thực hiện công văn số 53/LĐLĐ ngày 28/02/2013 của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận và hướng dẫn số 72/HD-CAT-PV28 ngày 10/01/2014 của Công an tỉnh Bình Thuận về “Tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự đến cơ sở và cán bộ, công nhân, viên chức người lao động năm 2014”. Ban thường vụ công đoàn ngành GTVT yêu cầu các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quán triệt, phổ biến cho cán bộ đoàn viên CCVC-LĐ gắn với việc triển khai những nội dung cần thực hiện theo hướng dẫn số 72/HD-CAT-PV28 ngày 10/01/2014 của công an tỉnh Bình Thuận (gửi kèm công văn này).

Đẩy manh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong CBCCVC-LĐ nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

2. Công đoàn cơ sở phối hợp với với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng phương án bảo vệ, phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động, mất mát tài sản trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy, các loại công cụ hỗ trợ cho công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quản lý tốt cán bộ, đoàn viên CCVCLĐ không để xảy ra sai phạm, đảm bảo đoàn kết nội bộ tốt, kiên quyết không để xảy ra tham ô, tham nhũng lãng phí.

3. Thường xuyên tổ chức CBCCVC-LĐ tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “chuẩn văn hóa” .

4. Gắn với việc triển khai thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo trên với thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2013 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã phường thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên CCVC-LĐ trong công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “TDĐKXDĐSVH” và phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt “chuẩn văn hóa”.

Nhận được công văn này, các Công đoàn cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn ngành GTVT./.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Các Công đoàn cơ sở;                                                                                          CHỦ TỊCH

- Lưu CĐN.

 

 

         

                                                                                                                    Phạm Văn Chương 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top