• Tuy Phong 1
  • Tuy Phong 2
  • Tuy Phong 3
  • Tuy Phong 4
Tin Tức

Cụm thi đua số 1 – Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua đầu năm 2020

11/03/2020 1374 Đã xem

Vào ngày 07/3/2020, Cụm thi đua số 1 – LĐLĐ các huyện, thành phố tổ chức họp Cụm để tham gia góp ý sửa đổi quy chế, cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua năm 2020. Tham dự cuộc họp, có sự hiện diện của đồng chí Trần Thị Xuân Thắm – Phó Ban kiểm tra – pháp luật LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, Công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị.

(ngồi giữa ảnh: Đ/c Trần Thị Xuân Thắm – Phó Ban kiểm tra – pháp luật)

Nhìn lại 01 năm qua, trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen; tình hình thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tác động bất lợi đến sự phát triển của tỉnh nhà nói chung, các huyện, thành phố nói riêng. Đối với tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại các huyện, thành phố thuộc Cụm thi đua số 1 (gồm Liên đoàn Lao động các đơn vị: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Phú Quý), trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền của các huyện, thành phố, tình hình kinh tế- xã hội của các địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên các mặt; đời sống, việc làm của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tương đối ổn định, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước hoàn thành; thu kinh phí công đoàn đạt khá, kịp thời; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động được quan tâm đẩy mạnh hướng về cơ sở; duy trì thường xuyên hoạt động “Tết Sum vầy”; hoàn thành chỉ tiêu xây nhà “Mái ấm công đoàn”, tạo điều kiện cho nữ đoàn viên vay vốn “Vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo” đạt hiệu quả; đóng các nguồn quỹ nhân đạo từ thiện đạt khá.

 Bên cạnh đó, về chế độ chính sách, tiền lương cho người lao động: Theo nhận định chung, mặc dù tiền lương tối thiểu được tăng theo lộ trình nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thiết yếu mức sống tối thiểu của người lao động; việc trang bị bảo hộ lao động, phương tiện, điều kiện làm việc, vệ sinh an toàn lao động cho người lao động từng bước được cải thiện tốt hơn. Tình hình quan hệ lao động và thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn cơ bản tốt như: tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện ký kết hợp đồng lao động, ký thoả ước lao động tập thể giữa chủ doanh nghiệp với người lao động theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đảm bảo các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.

 Tuy nhiên, do tình hình sản xuất kinh doanh ở một số doanh nghiệp còn khó khăn nên vẫn còn tình trạng doanh nghiệp nợ hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội đã ảnh hưởng đến quyền lợi và việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động; một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, hoạt động cầm chừng, làm cho người lao động thiếu việc làm, thất nghiệp. Bên cạnh đó, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động còn nhiều băn khoăn, lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; tình hình an ninh trật tự ở một số nơi trên địa bàn chưa ổn định; vấn đề dịch bệnh, an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội tuy có biện pháp ngăn chặn nhưng hiệu quả chưa cao; các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp chưa được quan tâm đầu tư đúng mức...

Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động chưa mạnh; tình hình an ninh trật tự xã hội ở một số nơi còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp... đã tác động đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, LĐLĐ các huyện, thành phố thuộc cụm thi đua số 1 được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xếp loại thi đua như sau:

- Thành phố Phan Thiết: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Các huyện (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Phú Quý): Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 45 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2020) và nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy những kết quả đạt được của Cụm thi đua 01 trong năm 2019, nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng các Ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước năm 2020; Cụm thi đua số 01 thống nhất xây dựng kế hoạch phát động và ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020 như sau:

(các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố thuộc Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2020)

Đợt 1: Từ nay đến ngày 30/6/2020.

§ Chủ đề: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 72 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (12/6/1948-12/6/2020); 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2020. 

§  Mục tiêu: Từng thành viên của Cụm phát động sâu rộng phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và triển khai đăng ký công trình, phần việc thi đua đến các CĐCS; gắn đẩy mạnh việc theo chuyên đề của năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ,”, Chỉ thị 27-30-40 của Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức…phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2020.

 Đợt 2: Từ  ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/2020.

§ Chủ đề: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn kỷ niệm chào mừng 33 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987- 11/7/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và ngày Hội quốc phòng toàn dân; đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020).          

§ Mục tiêu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các CĐCS tập trung ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương và Công đoàn năm 2020.

Mỗi thành viên trong cụm có kế hoạch chỉ đạo cơ sở trong hệ thống của mình tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với  xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; đồng thời tăng cường thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, uốn nắn kịp thời những hạn chế tồn tại và có giải pháp thiết thực đôn đốc thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra…

Lê Linh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top