• Tuy Phong 1
  • Tuy Phong 2
  • Tuy Phong 3
  • Tuy Phong 4

Văn bản

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên mạng xã hội facebook;

07/9/2018
Công văn 249/LĐLĐ

V/v tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

13/7/2017
Hướng dẫn 56/HD-LĐLĐ

HD: tuyên truyền đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2017 - 2022), Đại hội VIII Công đoàn huyện, Đại hội X Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023

14/7/2017
Hướng dẫn 55/HD-LĐLĐ

HD: lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở

20/6/2017
Hướng dẫn 54/HD-LĐLĐ

HD: thực hiện hoạt động bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nwxvaf công tác gia đình năm 2017

25/5/2017
Hướng dẫn 53/HD-LĐLĐ

HD: thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn"

29/3/2017
Kế hoạch 104/KHLT-LĐLĐ-R.VHTT-TTVH

Kế hoạch: tổ chức Hội diễn Nghệ thuật không chuyên trong CNVCLĐ cấp huyện năm 2017

28/3/2017
Kế hoạch 105/KH-LĐLĐ

Kế hoạch: tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018-2023

29/3/2017
Kế hoạch 108/KH

Kế hoạch: phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam

31/3/2017
Kế hoạch 107/KH

Kế hoạch: tổ chức tháng công nhân năm 2017

31/3/2017
Kế hoạch 106/KH

Kế hoạch: phòng, chống tham nhũng năm 2017

31/3/2017
Lịch công tác tháng 4

Lịch công tác tháng 4/2017

05/4/2017
Báo cáo 288/BC-LĐLĐ

Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 01/2017, nhiệm vụ tháng 02/2017

11/01/2017
Báo cáo 274/BC-LĐLĐ

Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016

17/10/2016
Công văn 174/LĐLĐ

vận động CNVCLĐ tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VII trên địa bàn huyện Tuy Phong

29/6/2016
Công văn 192/LĐLĐ

Về việc tuyên truyền Chỉ thị 14-CT/TU của BTV Tỉnh ủy tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

24/10/2016
Công văn 207/LĐLĐ

Hỗ trợ cho công nhân lao động tại chương trình Tết Sum Vầy 2017

Tải về Xem file
23/12/2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top