• Bắc Bình 1
  • Bắc Bình 2
  • Bắc Bình 3
Tin Tức

Hoạt động Tháng Công nhân

23/05/2022 1710 Đã xem

      Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-LĐLĐ ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về việc tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” gắn với “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2022; ngày 18/5/2022, tại Công ty TNHH Nhà máy Xỉ Titan Hưng Thịnh, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 gắn với đối thoại với công nhân lao động các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.