• Bắc Bình 1
  • Bắc Bình 2
  • Bắc Bình 3
Văn Bản

Quyết định v/v thôi công nhận và bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Sông Lũy, nhiệm kỳ (2012 – 2015)

Số hiệu văn bản: 05/QĐ-LĐLĐ

Ngày ban hành: 18/02/2014

Người đăng: ldldbacbinh

Ngày đăng: 31/12/2014

File đính kèm: QD%20so%2005%20-%20thoi%20chuc%20danh%20chu%20tich%20CDCS%20xa%20Song%20Luy.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 05/QĐ-LĐLĐ

 

Bắc Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi công nhận và bổ sung chức danh

Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Sông Lũy, nhiệm kỳ (2012 – 2015)

---------

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI;

- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc công nhận danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bắc Bình khóa VII nhiệm kỳ (2013 - 2018);

- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 12/02/2014 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã Sông Lũy và đơn xin thôi nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Công đoàn cơ sở  xã Sông Lũy.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thôi công nhận chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Sông Lũy - nhiệm kỳ 2012 – 2015 đối với đồng chí Hồ Hồng Chiến.

Lý do: do yêu cầu công tác cán bộ, đồng chí Hồ Hồng Chiến được chuyển sang làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã,  nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 2. Quyết định bổ sung chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở đối với đồng chí Nông Thị Hồng – Phó chủ tịch HĐND xã - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã Sông Lũy, nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Điều 3. Liên đoàn Lao động huyện; Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã Sông Lũy và các đồng chí có tên trên căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- LĐLĐ Tỉnh;

- BDV/HU;

- BTV,BCH.LĐLĐ huyện;

- Đảng uỷ xã Sông Luỹ;

- Như điều 3;

- Lưu.

 

 

Lê Hoài Trung

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top