• Bắc Bình 1
  • Bắc Bình 2
  • Bắc Bình 3
Văn Bản

Quyết định v/v Kết nạp Đoàn viên Công đoàn

Số hiệu văn bản: 22/QĐ-LĐLĐ

Ngày ban hành: 16/7/2014

Người đăng: ldldbacbinh

Ngày đăng: 31/12/2014

File đính kèm: QD%20so%2022%20-%20%20ket%20nap%20DVCD%20Diem%20du%20lich%20Bau%20trang.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 22/QĐ-LĐLĐ

 

Bắc Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kết nạp Đoàn viên Công đoàn

------

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

          - Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;

- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc công nhận danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ Ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Bắc Bình khóa VII nhiệm kỳ (2013 - 2018);

          - Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-BQLDLBT ngày 20/04/2014 của Ban lãnh đạo Ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng về việc đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở và các đơn xin gia nhập Công đoàn của công nhân, viên chức và người lao động Ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay chuẩn y kết nạp 09 công nhân, viên chức, lao động Ban quản lý Điểm du lịch sinh thái Bàu Trắng chính thức là đoàn viên của tổ chức Công đoàn Việt Nam, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2014, gồm các đ/c có tên sau:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các đoàn viên Công đoàn trong danh sách trên có trách nhiệm thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật Nhà nước; tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Điều 3. Liên đoàn Lao động huyện và các đoàn viên Công đoàn có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TT.LĐLĐ Tỉnh;

- TT.HU, Ban Dân vận HU;

- Như điều 3;

- Lưu.

 

 

 

Lê Hoài Trung

 

 

DANH SÁCH KẾT NẠP  ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

BAN QUẢN LÝ ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI BÀU TRẮNG

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

Nam

Nữ

 

1

Biền Trọng Hoài

1988

 

Quản lý, điều hành

 

2

Nguyễn Thị Phương Hải

 

1991

Kế toán

 

3

Nguyễn Cảnh

1980

 

Nhân viên an ninh

 

4

Nguyễn Khánh

1987

 

Nhân viên thu phí

 

5

Nguyễn Văn Vinh

1995

 

Nhân viên

 

6

Nguyễn Ngọc Khán

1994

 

Nhân viên

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 

1992

Nhân viên thu phí

 

8

Huỳnh Thị Thanh

 

1961

Nhân viên

 

9

Phan Thị Nùng

 

1952

Nhân viên

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top