• Hàm Thuận Bắc 1
  • Hàm Thuận Bắc 2
  • Hàm Thuận Bắc 3
Văn Bản

V/v nhanh chóng xây dựng kế hoạch chỉ đạo CĐCS các trường học tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

Số hiệu văn bản: 40 /LĐLĐ

Ngày ban hành: 05/6/2017

Người đăng: ldldhamthuanbac

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   

 

 


                 Số:   40  /LĐLĐ                                             Hàm Thuận Bắc, ngày 5 tháng 6 năm 2017

 

     V/v nhanh chóng xây dựng kế hoạch

  chỉ đạo CĐCS các trường học tổ chức   

        Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022                                                             

 

                                             Kính gửi: Công đoàn Giáo dục huyện Hàm Thuận Bắc          

                                                            

           

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 06/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023; Công văn số 553-CV/HU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp và Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ, ngày 20/3/2017 tổ chức Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời có Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ, ngày 20/3/2017 về công tác nhân sự Ban chấp hành tại đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Song qua theo dõi, đến nay Công đoàn Giáo dục huyện chưa có xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn cụ thể cho CĐCS các Trường học thuộc huyện về công tác Đại hội và nhân sự Ban chấp hành tại Đại hội công đoàn…

 

Để đảm bảo thời gian và các bước chuẩn bị đại hội của công đoàn cơ sở các trường học thuộc huyện theo Kế hoạch, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu Công đoàn Giáo dục huyện nhanh chóng xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và có hướng dẫn nhân sự ban chấp hành tại đại hội công đoàn, đồng  thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cơ sở trong quá trình chuẩn bị đại hội…

 

Nhận đuộc Công văn này, yêu cầu Công đoàn Giáo dục huyện nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả. Quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Liên đoàn Lao động huyện để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VT.   

 

 

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Thành Tâm

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top