• Hàm Thuận Bắc 1
  • Hàm Thuận Bắc 2
  • Hàm Thuận Bắc 3
Văn Bản

V/v phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

Số hiệu văn bản: 15 /LĐLĐ

Ngày ban hành: 13/3/2017

Người đăng: ldldhamthuanbac

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

        LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

               Số:  15  /LĐLĐ                         Hàm Thuận Bắc, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

V/v phát động Ngày chạy Olympic

   vì sức khỏe toàn dân năm 2017

                                          

                                       Kính gửi:

                                                      - Công đoàn Giáo dục huyện.

                                                      - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc về việc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các cấp công đoàn phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về nội dung Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc (có phô tô gủi kèm). Trong đó cần giúp cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu rõ về mục đích của việc phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017” trên địa bàn huyện như sau:

1.1. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng Ngày chạy Olympicc trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên nhằm nâng cao thể chất cho mọi người.

1.2. Tuyên truyền,  nâng cao nhân thức về vai trò, ý nghĩa. Tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 71 năm Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân luyện tập thể dục, thể thao (27/3/1946-27/3/2017).

 

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 tại huyện và tại các xã, thị trấn trong huyện. Riêng đối với Công đoàn cơ sở các cơ quan hành chính sự nghiệp tại trung tâm huyện (ngoài các đồng chí cấp trưởng, cấp phó do UBND huyện mời chạy Ngày Olympic vì sức khỏe toàn dân) chủ động phối hợp với Chi đoàn thanh niên chọn và cử cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị mình (theo số lượng phân bổ đính kèm) tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe của toàn dân do UBND huyện phát động và tổ chức tại huyện. Trang phục chạy (áo thun, giầy Bata) tự túc.

 

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe của toàn dân năm 2017 (theo kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 21/02/2017) của UBND huyện như sau:

- Thời gian tổ chức đồng loạt tại huyện và các xã, thị trấn: Từ 7 giờ 00 ngày 26/3/2017 (Chủ nhật).

- Địa điểm tổ chức:

+ Cấp huyện: tại Nhà văn hóa huyện.

+ Cấp xã, thị trấn: Do các xã, thị trấn bố trí.

 

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các cấp Công đoàn trong huyện triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động huyện sau khi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 kết thúc. Riêng các công đoàn cơ sở cơ quan hành chính tại trung tâm huyện phối hợp với Chi đoàn thanh niên nhanh chóng lập danh sách cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị mình tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 của huyện theo số lượng được phân bổ gửi về LĐLĐ huyện để tiện theo dõi, đồng thời đôn đốc cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị mình tham gia Ngày Chạy Olympic của huyện đông đủ, đúng số lượng, bảo đảm thời gian./.

 

 

Nơi nhận:                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên;                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND huyện;

- Các Ban: Dân vận, Tuyên giáo, VP Huyện ủy;

- Văn phòng UBND huyện;

- Phòng VH&TT, Trung tâm VH&TT huyện;

- Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc;                                                       Nguyễn Thành Tâm

- Thường trực LĐLĐ huyện;

- Lưu VP.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

PHÂN BỔ CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CNVCLĐ

TẠI CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THAM GIA NGÀY

CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2017

(Kèm theo công văn số  15  /LĐLĐ huyện ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ

Liên đoàn Lao động huyện)

 

Số TT

Tên công đoàn cơ sở

Số lượng CNVCLĐ

Ghi chú

01

CĐCS Thi hành án dân sự

05

 

02

CĐCS Phòng Tư pháp

04

 

03

CĐCS Tòa án

04

 

04

CĐCS Viện Kiểm sát

04

 

05

CĐCS Phòng LĐ&TBXH

04

 

06

CĐCS Phòng Nội vụ

04

 

07

CĐCS Phòng Kinh tế - hạ tầng

04

 

08

CĐCS Phòng Nông nghiệp-PTNT

05

 

09

CĐCS Thanh tra

02

 

10

CĐCS Phòng Tài chính-KH

04

 

11

CĐCS Phòng Tài nguyên-MT

08

 

12

CĐCS UBND huyện

05

 

13

CĐCS Huyện ủy

07

 

14

CĐCS Mặt trận,đoàn thể huyện

06

 

15

CĐCS Bảo hiểm xã hội

03

 

16

CĐCS Chi Cục thuế

08

 

17

CĐCS Đài Truyền thanh

02

 

18

CĐCS Phòng VH&TT

04

 

19

CĐCS Kho bạc

02

 

20

CĐCS Trung tâm phát triển quỹ đất

05

 

21

CĐCS Phòng Y tế huyện

04

 

22

CĐCS Ban quản lý công trình công cộng

06

 

23

CĐCS Ban quản lý Dự án

05

 

TỘNG CỘNG 105 NGƯỜI

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top