• Hàm Thuận Bắc 1
  • Hàm Thuận Bắc 2
  • Hàm Thuận Bắc 3
Văn Bản

V/v hưởng ứng Tháng hành động về An toàn VSLĐ lần thứ I năm 2017

Số hiệu văn bản: 30 /LĐLĐ

Ngày ban hành: 21/4/2017

Người đăng: ldldhamthuanbac

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

              Số:   30  /LĐLĐ                          Hàm Thuận Bắc, ngày 21  tháng 4 năm 2017

 

V/v hưởng ứng Tháng hành động về

 An toàn VSLĐ lần thứ I năm 2017                                     

                                                           Kính gửi:

                                                                            - Công đoàn Giáo dục huyện.

                                                                            - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

 

Thực hiện Công văn số 82/LĐLĐ ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ I năm 2017 và Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 16/3/2017 tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017; theo đó, Tháng hành đồng an toàn về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017 được tiến hành trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01 đến 30/5/2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

 

Để thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các cấp công đoàn trong huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 

1.Phối hợp chuyên môn cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tháng ATVSLĐ lần thứ I năm 2017 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình với các nội dung phù hợp chủ đề trên gắn các hoạt động của Tháng công nhân năm 2017 và chủ đề hoạt động công đoàn năm 2017 “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Đồng thời cần được cụ thể hoá các nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động.

 

2. Chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động tại doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động về ATVSLĐ bằng nhiệu hình thức phong phú, sinh động; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ trên Bản tin, Đài Truyền thanh huyện, Đài truyền thanh xã, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng với các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ. Phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ như: treo băng rôn, khẩu hiệu tại nơi làm việc…

3. Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ như: Tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ; Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi; tổ chức toạ đàm, đối thoại chính sách, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”.

4. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, huấn luyện ATVSLĐ, đặc biệt là huấn luyện cho đối tượng người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; người lao động mới tuyển vào làm việc và các doanh nghiệp thuộc ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động có nguy cơ  rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và sử dụng nhiều lao động.

5. Các công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp có đông công nhân lao động cần chủ động phối hợp với người sửng dụng lao động rà soát, đánh giá các yếu tố rủi ro trong môi trường làm việc, xây dựng phương án phòng ngừa, phương án ứng cứu khẩn cấp khi có tình huống xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; tổ chức huấn luyện đầy đủ về ATVSLĐ cho người lao động gắn với thực hành, thao diễn xử lý các sự cố kỹ thuật; bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, quy trình vận hành an toàn máy, thiết bị; tổ chức tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào “Xanh-Sạch-đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”; Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc; xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc; tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi; tổ chức thăm hỏi nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Căn cứ hướng dẫn này, các cấp công đoàn trong huyện chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện, tổng hợp thông tin và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 01/6/2017. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, mọi chi tiết xin liên hệ về Liên đoàn Lao động huyện theo số điện thoại 062. 3865219./.

 

Nơi nhận:                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                                                        PHÓ CHỦ TỊCH                                                             

- Thường trực Huyện uỷ;  

- UBND huyện;

- Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh;

- Ban Dân vận HU;

- Thường trực LĐLĐ huyện;                      

- Như trên;                                                                    Nguyễn Thành Tâm

- Lưu VT.                                                                           

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top