• Hàm Thuận Bắc 1
  • Hàm Thuận Bắc 2
  • Hàm Thuận Bắc 3
Văn Bản

V/v triển khai một số nhiệm vụ cụ thể trong Tháng công nhân năm 2017

Số hiệu văn bản: 19 /LĐLĐ

Ngày ban hành: 05/4/2017

Người đăng: ldldhamthuanbac

Ngày đăng: 05/07/2017

File đính kèm: Không có

Chi tiết

        LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   

 

 


                 Số:    19  /LĐLĐ               Hàm Thuận Bắc, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

V/v triển khai một số nhiệm vụ cụ thể

 trong Tháng công nhân năm 2017

 

                                                            Kính gửi: 

                                                                             - Công đoàn Giáo dục huyện

                                                                             - Các công đoàn cơ sở trực thuộc

         

 

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 20/02/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc triển khai tổ chức các hoạt động trong “Tháng công nhân” năm 2017, Tháng hoạt động về an toàn vệ sinh lao động” và Công văn số 66/LĐLĐ, ngày 02/3/2017 của Liên đoàn lao động tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ cụ thể  trong  Tháng công nhân năm 2017.

Để nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống, vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc, thống nhất đất nước; thiết thực chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/05/1886 – 01/05/2017) gắn liền với “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, năm triển khai Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ (2018 – 2023). Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện yêu cầu các cấp công đoàn trong huyện tổ chức triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

 

1. Tổ chức tháng hành động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”:

- Chủ động đề xuất, kiến nghị và cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn trên cơ sở Chương trình phúc lợi cho đoàn viên do Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết với các đối tác liên quan có chi nhánh tại địa phương. Phối hợp với các tập thể, cá nhân, các tổ chức xã hội khác để chăm lo cho công nhân viên chức lao động. Tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với người lao động. Giám sát việc thực hiện về chính sách pháp luật lao động, Luật công đoàn. Rà soát các bản Thỏa ước lao động tập thể đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động để người lao động có “Quyền lợi lao động đảm bảo tốt hơn”.

  • Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các Quỹ tín dụng, Công ty TNHH trong huyện, nhất  là Công ty TNHH May Phú Long cần chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Giám đốc Quỹ, Công ty  tổ chức các hoạt động trong Tháng công nhân tại doanh nghiệp mình, biểu dương công nhân lao động đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong quá trình lao động, sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp; gắn với tổ chức đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong tháng 5/2017.
  • Phốp hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời những cán bộ, đoàn viên, công nhân  lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, đi đôi với việc tiến hành rà soát những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công đoàn cấp trên xét hỗ trợ xây dựng trong năm 2017 (hồ sơ hoàn chỉnh chậm nhất đến ngày 25/4/2017).

- Báo cáo kết quả đăng ký các giải pháp sáng kiến, các công trình phần việc và đề nghị gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam, hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

-

2.Tố chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”.

  • Phối hợp với chuyên môn cùng cấp phát động phong trào “Xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Đặc biệt là đối với Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp cần phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung, giám sát việc thực hiện kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; tổ chức thăm hỏi nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức Hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề nâng cao kỹ năng nhận thức và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động tháng 5/2017.

 

Yêu cầu Công đoàn các cấp trong huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả hoạt động tháng Công nhân năm 2017 về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 01/6/2017./.

 

Nơi nhận:                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực Huyện uỷ;

- UBND huyện;

- Ban CS PL- LĐLĐ tỉnh;

- Ban Dân vận Huyện uỷ;

- Thường trực LĐLĐ huyện;

- Như trên;

- Lưu VT.                                                                               Nguyễn Thành Tâm

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top