• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3
Văn Bản

Hướng dẫn về chấm điểm, xếp loại công đoàn cở năm 2014

Số hiệu văn bản: 75/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành: 27/10/2014

Người đăng: ldldhamtan

Ngày đăng: 25/12/2014

File đính kèm: HUONG%20DAN%20CH%EF%BF%BDM%20DIEM%20C%EF%BF%BDCS%20%202014.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HÀM TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 75/HD-LĐLĐ

 

Hàm Tân, ngày 27 tháng 10 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

VỀ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2014

 

Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2014 đồng thời để có cơ sở  tiến hành kiểm tra đánh giá và chấm điểm bình xét công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2014. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hàm Tân hướng dẫn nội dung chấm điểm, xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh như sau:

1. Nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn chấm điểm, đánh giá xếp loại CĐCS:

a) Nguyên tắc chấm điểm:

- Căn cứ tiêu chuẩn chấm điểm cho từng loại hình (có bảng tiêu chuẩn chấm điểm kèm theo) đề nghị các CĐCS, tự đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong năm. Tiêu chí nào chưa hoàn thành (do chưa đến cuối năm) thì ước khả năng thực hiện và tính điểm. Mỗi tiêu chí đều ghi nội dung thuyết minh kết quả đạt được, nêu rõ số liệu minh họa. Điểm số có thể chia nhỏ đến 0.25 điểm.

Bảng tự chấm điểm phải được thông qua BCH Công đoàn cơ sở, thống nhất và được cấp ủy cùng cấp xác nhận.

Thời gian gửi bản chấm điểm về Liên đoàn Lao động Huyện: Trước ngày 31/10/2014.

b)  Về việc đăng ký CĐCS, Công đoàn Giáo dục vững mạnh:

Hàng năm các CĐCS, CĐ Giáo dục phải đăng ký mức phấn đấu xây dựng CĐCS vững mạnh về Liên đoàn Lao động Huyện Hàm Tân (trừ các CĐCS, có thời gian hoạt động dưới 9 tháng). Đây là một trong các điều kiện để căn cứ xét CĐCS vững mạnh cuối năm 2014.

Thời gian gửi bản đăng ký về Liên đoàn Lao động Huyện: Trước ngày 10/02 hàng năm.

2. Quy trình tổ chức chấm điểm, xếp loại CĐCS, vững mạnh năm 2014 gồm 3 bước:

- Bước 1: CĐCS tự đánh giá xếp loại.

- Bước 2: LĐLĐ huyện tổ chức thẩm định kết quả chấm điểm.

- Bước 3: BTV Liên đoàn Lao động Huyện họp xét duyệt, xếp loại.

3. Quy định thang điểm và danh hiệu xếp loại CĐCS:

a)  Thang điểm cho các loại hình với điểm chuẩn là 100 điểm:

+ Tiểu chuẩn 1 có điểm chuẩn là 60 điểm.

+ Tiểu chuẩn 2 có điểm chuẩn là 40 điểm.

b)  Căn cứ xếp loại và điều kiện công nhận danh hiệu:

(áp dụng cho 6 loại hình CĐCS ở các biểu từ biểu số 1 đến biểu số 6 )

* CĐCS vững mạnh xuất sắc:

Là những CĐCS có số điểm đạt từ 95 điểm trở lên (Đối với doanh nghiệp: 90 điểm trở lên), đồng thời kèm theo các điều kiện sau đây:

- Cơ quan, đơn vị không có người sinh con thứ 3 trở lên;

- Không có tai nạn lao động gây chết người ở nơi làm việc;

- Không có sự cố cháy nổ nghiêm trọng gây chết người;

- Không có đoàn viên lao động bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên;

- Trích nộp kinh phí hoạt động và báo cáo dự toán, quyết toán đầy đủ;

- Cơ quan được công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2014;

- Không có chỉ tiêu nào của tiêu chuẩn I và tiêu chuẩn II bị điểm 0;

- Tham gia đầy đủ các phong trào do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức;

- Hoạt động kiểm tra công đoàn phải được xếp loại khá trở lên.

* CĐCS vững mạnh:

Là những CĐCS có số điểm đạt từ 90 đến 94 điểm (Đối với doanh nghiệp: 85 điểm trở lên) và đảm bảo các điều kiện sau:

- Hoạt động kiểm tra công đoàn được xếp loại trung bình trở lên;

- Trích nộp kinh phí hoạt động và báo cáo dự toán, quyết toán đầy đủ;

- Không có TNLĐ chết người ở nơi làm việc

- Không có CNVC LĐ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên (trường hợp CNVCLĐ bị kỷ luật nhưng do đơn vị chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý thì vẫn được đề nghị để xem xét công nhận vững mạnh).

- Cơ quan, đơn vị không có người sinh con thứ 3 trở lên.

- Cơ quan được công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” năm 2014;

* CĐCS khá:

Là những CĐCS có số điểm đạt từ 70 đến 89 điểm. Đối với doanh nghiệp: 70 điểm trở lên.

* CĐCS trung bình:

Là những CĐCS có số điểm đạt từ 50 đến 69 điểm. Đối với doanh nghiệp: 50 điểm trở lên).

* CĐCS yếu kém:

Là những CĐCS có số điểm đạt dưới 50 điểm.

Nhận được hướng dẫn này, đề nghị các CĐCS, tiến hành chấm điểm theo mẫu, lấy xác nhận của Chi bộ Đảng và gởi về Liên đoàn Lao động Huyện trước ngày 10/11/2014. (Nếu sau thời gian này CĐCS nào không gửi xem như không xếp loại hoạt động CĐCS của năm 2014).

Các đồng chí Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Huyện có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các CĐCS được phân công phụ trách thực hiện đúng tiến độ nêu trên./.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (báo cáo);

- Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh;

- Thường trực  Huyện ủy (báo cáo);

- Ban Tổ chức Huyện ủy;

- Ban Dân vận Huyện ủy;

- Các đ/c UVBCH, UBKT LĐLĐ huyện;

- Các CĐCS;

- Lưu Vp.

 

 

Nguyễn Dương Duy Thanh

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top