• Hàm Tân 1
  • Hàm Tân 2
  • Hàm Tân 3
Văn Bản

KẾ HOẠCH Thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017

Số hiệu văn bản: 13/KH-CĐVC

Ngày ban hành: 14/4/2017

Người đăng: cdvc

Ngày đăng: 09/08/2017

File đính kèm: THUC%20HIEN%20CHUONG%20TRINH%20BAO%20VE%2C%20CHAM%20SOC%20TRE%20EM.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                              

Số:  13/KH-CĐVC

     Bình Thuận, ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, lao động về tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          - Ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em đảm bảo cho trẻ em được sống trong xã hội an toàn, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

          - Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có hiệu quả thiết thực, nhằm giảm tỷ lệ tử vong, trẻ thiếu cân và suy dinh dưỡng; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để trẻ em được bảo vệ chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện.

          II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

          - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 23/01/2013 của Tỉnh ủy Bình Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

          - Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” với mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

          - Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng chống, tai nạn thương tích trẻ em; chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc sử dụng lao động trẻ em có nguy cơ bị bóc lột sức lao động, bị bạo lực, bị ngược đãi.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, truyền thông có liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trong cán bộ, đoàn viên, lao động, nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình cán bộ, đoàn viên, lao động và trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

          - Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, lao động đóng góp quỹ khuyến học nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn.

          - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu; tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập, động viên kịp thời các cháu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; thăm tặng quà các cháu mồ côi, tàn tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

          - Tiếp tục quan tâm khảo sát đề nghị hỗ trợ phẩu thuật tim và dị tật hở môi vòm miệng cho con cán bộ, đoàn viên, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ em” giai đoạn 2014-2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam (theo Công văn số 17/CĐVC ngày 14/3/2016 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh).

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong cán bộ, đoàn viên, lao động yêu cầu các CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần tham gia thực hiện tốt Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2016-2020./.

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

-LĐLĐ tỉnh;

-CĐCS trực thuộc  (qua mail);

-Lưu: VT.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Trần Ngọc Phúc

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top