• Lagi 1
  • Lagi 2
  • Lagi 3
Văn Bản

Báo cáo hoạt động công đoàn 09 tháng đầu năm và Chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2014

Số hiệu văn bản: 85/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành: 12/9/2014

Người đăng: ldldlagi

Ngày đăng: 23/12/2014

File đính kèm: Bao%20Cao%209T%20dau%20nam%202014.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG BÌNH THUẬN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ LAGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số 85/BC-LĐLĐ

 

LaGi, ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

BÁO CÁO

Hoạt động công đoàn 09 tháng đầu năm và

Chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2014

 

I/ Hoạt động công đoàn 09 tháng năm 2014

1. Công tác tuyên truyền giáo dục CNVC LĐ :

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX CĐ Bình Thuận và chương trình công tác năm 2014 của LĐLĐ tỉnh và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 16/12/2013 của Thị ủy La Gi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, trong 9 tháng đầu năm 2014 LĐLĐ thị xã đã tiến hành triển khai cho các CĐCS-NĐ trực thuộc, Công đoàn Giáo dục thực hiện các chương trình, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh của địa phương đề ra.

- Trong 9 tháng đầu năm 2014 hiện nay đoàn viên là 3845/2228 nữ so với cuối năm 2014 tăng được 166 đoàn viên.

- Tuyên truyền các hoạt động thiết thực mừng Đảng - mừng xuân, các chương trình, nhiệm vụ công tác do LĐLĐ tỉnh triển khai, Thường Trực LĐLĐ thị xã đã kịp thời phổ biến đến các CĐCS trực thuộc thực hiện.  

- Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 18/2/2014 của LĐLĐ tỉnh về các ngày lễ lớn trong năm “Kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng  miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014)”; Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2014); Kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2014) và “Tháng công nhân”; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 – 15/2014); Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014); Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014); Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 – 19/5/2014).

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ban Thường vụ thị ủy tại Kế hoạch số 99 ngày 7/5/2014, Quyết định số 217-QĐ/TW  về “quy chế giám sát và phản biển xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội” và  Quyết định 218-QĐ/TW về “quy định MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” trong hệ thống công đoàn.

- Công tác phối hợp các cơ quan liên quan, liên tịch được duy trì và kiểm tra theo định kỳ và báo cáo phối hợp của Ban Chỉ đạo thị xã (như UBND thị xã, Công an, BCH Quân sự thị xã, Phụ nữ…)

- Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Bình Thuận và chỉ đạo của Thị ủy LĐLĐ thị xã tiếp tục thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ, xây dựng kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở các cấp Công đoàn, lực lượng cán bộ công chức tham gia học tập, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 27 và 30 của Tỉnh ủy Bình Thuận

- Nhân tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS, các CĐCS đã phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến nội dung các văn bản liên quan của Đảng và Nhà Nước về công tác phòng chống HIV/AIDS đến CNVCLĐ  các tổ chức Công đoàn vận động CNVCLĐ tham gia phòng chống AIDS do UBND thị xã tổ chức triển khai mở lớp tuyên truyền pháp luật cho 200 cán bộ, đoàn viên.

- Năm 2014 thực hiện cuộc vận động xây dựng “Đạt chuẩn văn hóa”  trong các cơ quan, đơn vị đến nay có 139/140 đơn vị đăng ký “Đạt chuẩn văn hóa” đạt 99,28%; có 44 CĐCS đăng ký thực hiện vững mạnh năm 2014 đạt 100%.

- Phối hợp thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, An ninh – Trật tự; triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị trường học, Bệnh viện, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”; cơ quan đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự theo Thông tư 23 Bộ Công an.

- Về tư tưởng CNVCLĐ nhìn chung điều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, phấn khởi trước những kết quả đạt được về Kinh tế- Xã hội trong thời gian qua, Đoàn viên Công đoàn tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng Nhà nước các phong trào, chính sách pháp luật của Nhà nước và luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách nói trên ở cơ quan, đơn vị cũng như nơi cư trú.

- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội và nhưng vấn đề nổi lên trong cuộc sống của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động để phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

- Thị ủy, Ban Tuyên  giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tuyên truyền phổ biến tình hình biển đông hiện nay sau khi Trung Quốc hạ đặt dàn khoan HD 981 trái phép trong thềm lục địa Việt Nam cho hơn 700 người tham gia (trong đó có tuyên truyền 02 DN có nhiều lao động là Cty May BT-NB và Cty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21).

- Đã tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi có 10 đội tham dự, để tuyên truyền pháp luật lao động và luật công đoàn, Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.

2. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích người lao động và hoạt động xã hội:

- Các BCH Công đoàn cơ sở - Nghiệp đoàn trực thuộc, Công đoàn Giáo Dục đã tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ như tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động…

- Công đoàn Giáo Dục thị xã luôn đi đầu và duy trì phát huy tốt trong mọi công tác khi có yêu cầu vận động các quỹ  nhất là xây dựng và sử dụng quỹ tương tế có hiệu quả để hổ trợ cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo hàng năm.

-  Thường Trực LĐLĐ và UBMTTQ thị xã tham gia cùng với các ban, ngành, đoàn thể thăm viếng các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Ngọ cho con, em  CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNVCLĐ nữ bị bệnh hiểm nghèo.

- Nhân Tháng Công nhân LĐLĐ tổ chức đối thoại doanh nghiệp Cty TNHH HT Thế Kỷ 21,  trao 10 xuất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, giá trị mỗi suất quà 500.000đ và hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” được 5 đoàn viên, 03 căn nhà trị giá  25.000.000 đồng /căn và 02 căn nhà trị giá 30.000.000 đồng/căn.

- Các CĐCS-NĐ  duy trì tốt việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên như tặng quà tết, tổ chức các hoạt động nhân dịp 1/6, 8/3, 20/10 hàng năm thăm hỏi đoàn viên ốm đau, tổ chức vay vốn giúp CNVCLĐ gặp khó khăn vượt lên làm kinh tế khá hơn.

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngay từ đầu năm LĐLĐ thị xã đã hướng dẫn cho các CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động và bầu Thanh tra nhân dân để đi vào hoạt động, rà soát xây dựng nội dung thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với điều kiện cụ thể từng cơ quan, đơn vị, có 66% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động năm 2014.

- Chuyển văn phòng chi nhánh giới thiệu việc làm mở tại thị xã về Trường Trung cấp nghề từ tháng 7 năm 2014 do hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trường đề ra.

3. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn :

- Phối hợp với tổ khảo sát doanh nghiệp ngoài Nhà nước, xây dựng kế hoạch khảo sát và thành lập đoàn thể nhân dân doanh nghiệp ngoài Nhà, khảo sát 12 DN có 10 lao động trở lên và thành lập 01 CĐCS Doanh nghiệp tư nhân XL TM Đồng Tâm gồm 9 đoàn viên.

-Phối hợp các cơ quan liên quan, phòng LĐTB&XH kiểm tra thực hiện pháp luật lao động các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong tháng 07-08/2014 gồm 15 DN.

- Phối hợp với Lãnh đạo LĐLĐ tổ chức thành công thành lập Nghiệp đoàn khai thác hải sản Bình Tân thứ hai tại thị xã gồm có 15 chủ thuyền và 150 đoàn viên. Tổng số tiền và hiện vật đã vận động tài trợ cho NĐ gần 1,2 tỷ.

- Tổ chức tốt các kỳ họp BCH và duy trì chế độ sinh hoạt của BCH công đoàn các cấp theo quy chế hoạt động, chỉ đạo CĐCS đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2014 đạt 100%.

- Kết quả 9 tháng đầu năm triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị theo Nghị định 71, 60 của Chính phủ, BCH CĐCS phối hợp với chính quyền của cơ quan, đơn vị tiến hành hội nghị CBCC để bầu ban thanh tra nhân dân ở  các đơn vị thực hiện cơ bản tốt.

- LĐLĐ tỉnh xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn” Việt Nam cho 03 đồng chí cán bộ CĐ lâu năm.

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT tổ chức thành công giải Billiard thị xã La Gi lần thứ II năm 2014 nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5 và 125 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

- Đã xây dựng đề án thực hiện 04 chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của LĐLĐ Tỉnh Bình Thuận; kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đoàn viên công đoàn giai đoạn 2013 – 2018; kế hoạch tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đoàn viên và tổ chức công đoàn; chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.

4. Công tác Nữ Công:

- Ban nữ công LĐLĐ thị xã tổ chức họp mặt kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi ghĩa Hai Bà Trưng thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và các trò chơi dân gian như: “ Nhảy bao bố; kẹp bong bóng cướp cờ; thi tiếp sức bằng dây thun qua ống hút, thi nấu ăn” nhằm tạo khí thế sôi nổi trong phong trào nữ CNVCLĐ đồng thời khen thưởng 5 tập thể, 14 cá nhân các chị có thành tích trong phong trào nữ CNVCLĐ “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 3 năm (2010 – 2012) và khen thưởng cho cuộc thi dã ngoại, kiến thức pháp luật kỷ niệm 8/3: 01 giải nhất, 01 giải nhì; 01 giải 3 và 03 giải khuyến khích, gồm 04 cụm thi và CĐGD gần 400 chị tham gia, có kế hoạch phát động phong trào cho các CĐCS trự thuộc tham gia, vận động các Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” đến nay có 16.410.000 đồng quỹ “Mái ấm công đoàn” đến nay 3.490.000 đồng, quỹ “Vì người nghèo” đến nay có 229.084.570 đồng, quỹ “ ĐƠĐN” đến nay 221.019.119 đ đồng LĐLĐ thị xã đang tiếp tục vận động thu; vận động ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng sa Trường Sa” 58.728.000 triệu đồng. (trong đó GD: 23.610.000 đ)

- Cử 01 cán bộ nữ công ở CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước dự hội nghị biểu dương nữ công toàn quốc do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

- Phối hợp với Hội LHPN tổ chức cho nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, dự thi  “Liên hoan Hát ru và Hát dân ca năm 2014” do Ban Chỉ đạo  343 thị xã tổ chức.

- Hướng dẫn các CĐCS khảo sát đề nghị hỗ trợ phẫu thuật tim và dị tật hở môi vòm miệng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Dự hội nghị biểu dương ban nữ công quần chúng các CĐCS năm 2013( CĐ Giáo dục, Chi Cục Thuế, Trường THCS Phước Hội 2) tiêu biểu toàn tỉnh do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

- Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xã hội, giúp đỡ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ nguồn quỹ: “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” để giải quyết việc làm, thăm hỏi, tặng quà nữ CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ nghèo các ngày lễ, tết và Tháng hành động vì trẻ em năm 2014.

- Phối hợp với CĐCS kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình việc làm, đời sống, điều kiện sinh hoạt của nữ CNVCLĐ để tham mưu đề xuất với chính quyền, công đoàn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nữ CNVCLĐ, đặc biệt là đối với lao động nữ trong các DN thuộc khu vực ngoài nhà nước.

- Phối hợp với Hội LHPN thị xã hướng dẫn các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu đề nghị xét tặng giải thưởng “Tài năng sáng tạo nữ” của Tổng LĐLĐVN, giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam”. Tăng cường công tác phát triển Đảng viên nữ, quan tâm đối tượng nữ trong các doanh nghiệp.

5. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra:

- UBKT LĐLĐ thị xã đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra công đoàn, nhằm nâng cao ý thức về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu chi tài chính, tài sản công đoàn; phòng, chống tiêu cực lãng phí; giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

- Tổng hợp báo cáo sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm của Ủy ban Kiểm tra cho LĐLĐ tỉnh.

-Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn tại 13 đơn vị:  LĐLĐ thị xã, Ban QL CTCC, Trung tâm Dạy nghề, Kho bạc NN, Chi Cục Thuế, Bảo Hiểm Xã Hội, Phòng Tư Pháp – Thi Hành Án, Phòng TN-MT, Văn phòng ĐKQS dụng đất, Ban QL Dự Án, Trung tâm PT Quỹ Đất, Cty TNHH HT Thế Kỷ 21, Cty CP Trần Vũ (đất lành RESORT).

6. Công tác tài chính:

- Triển khai Chương trình phối hợp về việc thực hiện nộp kinh phí công đoàn và quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến CĐCS (giữa LĐLĐ và Chi cục Thuế; LĐLĐ và BHXH). Đôn đốc các CĐCS thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn.

* Đánh giá chung:

- 9 tháng đầu năm hoạt động công đoàn  và phong trào công nhân, viên chức, lao động thị xã có những chuyển biến tích cực. Sau đại hội Công đoàn tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn, đặt biệt quan tâm đến các đồng chí mới tham gia lần đầu.

- Triển khai học tập, quán triệt đến đoàn viên CNVCLĐ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Vận động CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo ra không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên, CNVCLĐ. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được duy trì, phát triển và có kết quả; Việc tham gia quản lý nhà nước ngày càng được phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

- Tiếp tục tuyên truyền xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước không để xảy ra đình công, khiếu nại – tố cáo đồng thời phối hợp giải quyết tốt nếu có.

- Vai trò tham gia quản lý của tổ chức công đoàn, thông qua Hội nghị người lao động với chất lượng tổ chức còn hạn chế; Xây dựng và triển khai thực hiện QCDC cơ sở ở nhiều nơi thực hiện chưa tốt; Việc ký kết TƯLĐ tập thể ở một số doanh nghiệp còn mang tính hình thức…

- Một số CĐCS ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước hoạt động còn thụ động, chưa phát huy hết chức năng, vai trò đại diện cho CNLĐ; Việc giám sát, kiểm tra của CĐCS với doanh nghiệp trong thực hiện chính sách pháp luật lao động còn hạn chế.

- Một số cán bộ, công chức, viên chức chấp hành chưa nghiêm còn vi phạm Chỉ thị 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã”.

II/ Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối  năm 2014 :

- Phối hợp với CĐCS – NĐ triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như; kỷ 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014); 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014).

- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động ngày tiết kiệm vì nữ CNVC nghèo do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động hằng năm lấy tiếp tục triển khai khảo sát nhà ở cho đoàn viên để xin vốn xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà “ Mái ấm công đoàn” và quỹ “ Nữ CN lao động nghèo” thu hồi vốn vay và cho vay tiếp năm 2014 .

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển cốt cán chính trị trong hệ thống công đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện NQ TW 4 trong hệ thống Công đoàn thị xã. CNVCLĐ thực hiện tốt công tác dân vận khéo xây dựng mô hình dân vận khéo và lực lượng Cốt cán chính trị các cấp CĐCS.

- UBKT LĐLĐ thị xã xây dựng kế hoạch 3 tháng cuối năm 2014, kiểm tra định kỳ thực hiện điều lệ CĐVN, quản lý tài chính , tài sản… xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm, phân ra từng quý, tăng cường hoạt động kiểm tra hướng về CĐCS-NĐ, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của Công đoàn.

- Các CĐCS tiếp tục hướng dẫn cấp phát thẻ đoàn viên Chuẩn bị báo cáo tổng hợp báo cáo thực lực, phát triển đoàn viên, CNLĐ phát sinh trong 9 tháng  để tổng hợp báo cáo LĐLĐ tỉnh.

- Có kế hoạch tổ chức cho cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng Đảng, thông qua các phong trào thi đua, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, tham gia cải cách thủ tục hành chính. Đấu tranh có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội…đẩy mạnh cuộc vận động người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, có mô hình đi vào chiều sâu.

- Tiếp tục hướng dẫn điều chỉnh Nhiệm kỳ Đại hội CĐCS đối với các CĐCS đã hết nhiệm kỳ sẽ tiến hành trong qúy  III và quý IV/2014.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục  thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ “về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã”và Chỉ thị số 30/CT-TU ngày 08/01/2013 của Tỉnh ủy “về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt và trong công tác”

- Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

- Tiếp tục vận động các CĐCS  đóng góp quỹ  “Vì  Nữ CNVCLĐ ” nghèo  và quỹ “Mái ấm công đoàn”  do LĐLĐ tỉnh phát động ;  Quỹ “ ĐƠĐN ”; quỹ “VNN” do UBND  thị xã phát động năm 2014 và Quỹ “TBCEĐT” theo Kế hoạch số 04 của Ban chỉ đạo thị xã.

- 100% cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan đơn vị được đánh giá xếp phân loại hoàn thành nhiệm vụ, có trên 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có người vi phạm kỷ luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm và Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2014 của LĐLĐ thị xã đề nghị Các CĐCS-NĐ, CĐ Gíao Dục thị xã căn cứ kế hoạch của đơn vị và chương trình công tác của LĐLĐ thị xã, cụ thể hóa thành chương trình công tác của đơn vị để thực hiện có kết quả./.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- LĐLĐ tỉnh;

-Ban Dân Vận .

-UBMTTQ Thị xã.

-Các CĐCS

-Lưu VP-LĐ.

 

 

 

 

Trần Anh

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top