• Lagi 1
  • Lagi 2
  • Lagi 3
Văn Bản

Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Số hiệu văn bản: 101/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành: 28/11/2014

Người đăng: ldldlagi

Ngày đăng: 23/12/2014

File đính kèm: b%EF%BF%BDo%20c%EF%BF%BDo%20ho_t%20%EF%BF%BD_ng%202014%20va%20nhi_m%20v_%20n%EF%BF%BDm%202015.doc

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ LAGI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 101/BC-LĐLĐ

 

LaGi, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 2015

 

I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

1. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tác động trực tiếp đến CNVCLĐ và hoạt động công đoàn:

- Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2014 trong điều kiện có nhiều yếu tố khách quan tác động, đó là: tình hình kinh tế khó khăn của tỉnh ta nói chung và của thị xã  nói riêng, cửa biển bị bồi lấp gây khó khăn cho hoạt động đánh bắt hải sản; thời tiết diễn biến phức tạp, khô hạn gay gắt gây thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt… đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất việc làm và đời sống CNVCLĐ do giá cả và thị trường luôn biến động ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nói chung và CNVCLĐ nói riêng.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX CĐ Bình Thuận và chương trình công tác năm 2014 của LĐLĐ tỉnh và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 16/12/2013 của Thị ủy La Gi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, trong năm 2014 LĐLĐ thị xã đã tiến hành triển khai cho các CĐCS-NĐ trực thuộc, Công đoàn Giáo dục thực hiện các chương trình, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2014 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh của địa phương đề ra giữ được ổn định, trên một số lĩnh vực có chuyển biến.

2. Số lượng, chất lượng CNVCLĐ của địa phương, tình hình, tiền lương, nhà ở, điều kiện lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp:

- Thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với  CNVCLĐ hiện nay vẫn còn chậm:

- Trong năm 2014, số lượng CNVCLĐ nơi có tổ chức Công đoàn có tăng nhưng không cao, số lượng tăng thêm chủ yếu là ở lực lượng lao động ngoài Nhà nước do thành lập mới, phát triển 02 CĐCS ngoài nhà nước gồm có 159 đoàn viên/5 nữ, CNLĐ 54/11 nữ , tăng so với năm 2012 là :152 đoàn viên và nâng số lượng CNVCLĐ như sau :

- Tổng số CNVCLĐ hiện có : 5263/3239 nữ

Trong đó : Đoàn viên công đoàn có : 4015/2337 nữ; Trong đó : HCSN: 522/199 nữ, xã phường: 378/136 nữ, Ngoài Nhà nước:  1838/1025 nữ; CĐGD thị xã: 1277/977 nữ . (trong năm 2014 so với năm 2013 tăng đoàn viên: 313)

Tổng số CĐCS toàn thị là : 93 trong đó Giáo Dục có 44 CĐCS, gồm 43 CĐCS trường học và 01 CĐCS phòng trực thuộc CĐGD thị xã, còn lại 49 CĐCS trực thuộc LĐLĐ thị xã.

- Về tư tưởng cán bộ và CNVCLĐ nhìn chung điều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, phấn khởi trước những kết quả đạt được về Kinh tế- Xã hội trong thời gian qua mặc dù thu ngân sách thị xã gặp khó khăn, nhưng đời sống đoàn viên Công đoàn đảm bảo có việc làm ổn định và  tham gia thực hiện các phong trào, nhiệm vụ, chính sách pháp luật của Nhà nước và luôn chấp hành tốt ở các cơ quan, đơn vị.

- Trong thời gian qua, Đoàn viên Công đoàn tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng Nhà nước các phong trào, chính sách pháp luật của Nhà nước và luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách nói trên ở cơ quan, đơn vị cũng như nơi cư trú đạt trên 95%.

- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội và nhưng vấn đề nổi lên trong cuộc sống của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động để phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

- Tuy nhiên bên cạnh đó người lao động có lo lắng về giá cả, các mặt hàng tiêu dùng tiếp tục tăng, chính sách tiền lương và tiền công  có tăng nhưng so với mặt bằng chung của thị trường nhưng vẫn còn thấp ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của CNVCLĐ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

- Công tác phổ biến các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động, đã mở 1 lớp tuyên truyền ATGT trên 200 đoàn viên, mở lớp tập huấn 4 chuyên đề trên 200 cán bộ công đoàn dự.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện các vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, đã kiểm tra trên 20% CĐCS.

- Công tác phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân, lao động ở những doanh nghiệp phải sắp xếp lại như Chi nhánh Cty TNHH TM Tân Quang Cường và Cty LDKSQT Hải Tinh.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,  trao 5 nhà “Mái ấm công đoàn”.

- Thực hiện quy chế dân chủ cở sở theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ có trên 66% doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện và Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” tổ chức đối thoại ở CĐCS Cty TNHH HT Thế Kỷ 21.

- Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của công đoàn theo Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh đề ra đúng quy định, kịp thời, không có đơn thư và tố cáo trong tổ chức công đoàn.

- Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16, năm 2014 với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao đông, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc ” gửi tài liệu cho các CĐCS thực hiện.

- Kết quả vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; hoạt động hướng tới ngư dân, biển đảo, triển khai đầy đủ và thực hiện đạt kế hoạch do Ban chỉ đạo và Thường trực LĐLĐ tỉnh đề ra.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh:

-  Đã tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi có 10 đội tham dự và CĐ giáo dục đã tổ chức Hội thi CĐCS giỏi để tuyên truyền phát luật, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn, việc tuyên truyền Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012; Hiến pháp năm 2013.

- Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014).

- Tuyên truyền  hưởng ứng Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa và Trường Sa”; tuyên truyền về thành lập và phát triển nghiệp đoàn KTHS Bình Tân và nghiệp đoàn KTHS Phước Hội đại hội xong.

- Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 18/2/2014 của LĐLĐ tỉnh về các ngày lễ lớn trong năm “Kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng  miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014)”; Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2014); Kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2014); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 – 15/2014); Kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014); Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014); Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 – 19/5/2014).

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ban Thường vụ thị ủy tại Kế hoạch số 99 ngày 7/5/2014, Quyết định số 217-QĐ/TW  về “quy chế giám sát và phản biển xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xãhội” và  Quyết định 218-QĐ/TW về “quy định MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” trong hệ thống công đoàn và xây dựng Kế hoạch số 28 triển khai đến tất cả các CĐCS thực hiện.

- Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Bình Thuận và chỉ đạo của Thị ủy LĐLĐ thị xã tiếp tục thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ, xây dựng kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở các cấp Công đoàn, lực lượng cán bộ công chức tham gia học tập, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 27 và 30 của Tỉnh ủy Bình Thuận

- Nhân tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS, các CĐCS đã phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến nội dung các văn bản liên quan của Đảng và Nhà Nước về công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, phòng chống tệ nạn xã hội đến CNVCLĐ.

- Năm 2014 thực hiện cuộc vận động xây dựng “Đạt chuẩn văn hóa”  trong các cơ quan, đơn vị đến nay có 140/140 đơn vị đăng ký “Đạt chuẩn văn hóa” đạt 100%, kết quả bình xét 134/140 đạt 95,7%; có 44 CĐCS đăng ký thực hiện vững mạnh năm 2014 đạt 100%, kết quả bình xét VM: 11; VMXS: 31; Khá: 2; TB: 2; không xếp loại: 3.

- Phối hợp thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, An ninh – Trật tự; triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị trường học, Bệnh viện, doanh nghiệp đạt  chuẩn về an ninh trật tự theo Thông tư 23 Bộ Công an và tham gia thực hiện phong trào “TDBVANTQ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội và nhưng vấn đề nổi lên trong cuộc sống của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động để phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

- Thị ủy, Ban Tuyên  giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tuyên truyền phổ biến tình hình biển đông hiện nay sau khi Trung Quốc hạ đặt dàn khoan HD 981 trái phép trong thềm lục địa Việt Nam cho hơn 700 người tham gia (trong đó có tuyên truyền 02 DN có nhiều lao động là Cty May BT-NB và Cty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21).

- Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tuyên truyền thực hiện chỉ tiêu và 4 Chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, đã xây dựng chương trình và kế hoạch triển

khai thực hiện cho các CĐCS.

- Tuyên truyền các hoạt động trong “Tháng công nhân” và các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, tổ chức đối thoại tại CĐCS Cty TNHH HT Thế Kỷ 21.

- Thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Công tác tham gia cải cách hành chính và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện các Chỉ thị 27-CT/TU, 30-CT/TU và 40-CT/TU của Tỉnh ủy.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật về An toàn giao thông, văn hóa giao thông trong công nhân, viên chức, lao động như mở lớp tuyên truyền và triển khai ký kết cho đoàn viên không có vi phạm pháp luật ATGT trong năm.

- Công tác vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng trong công nhân, lao động, tham mưu cho Thị ủy và BCĐ phát triển Đảng, đoàn thể DN ngoài nhà nước thực hiện khảo sát kiểm tra và tuyên truyền phát triển Đảng, đoàn thể.

3. Tổ chức các phong trào thi đua

- Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mang, thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các CĐCS , trọng tâm là phong trào thi đua chào mừng kỳ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014); Kết hợp các hoạt động kỷ niệm với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNLĐ, nhất là việc triển khai 4 chương trình hành động của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và Hiến pháp năm 2013; Phát động thi sáng tác ca khúc với chủ đề về công nhân, Công đoàn; tổ chức đối thoại, hội thảo, tọa đàm về phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn.

- Công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện tổ chức phong trào thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà trọng tâm là “Xây dựng nông thôn mới”. Phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” đã được triển khai đến tất cả các CĐCS.

- Việc triển khai kế hoạch tổ chức đại hội thi đua các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận năm 2015,  LĐLĐ tỉnh xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn” Việt Nam cho 03 đồng chí cán bộ CĐ lâu năm.

- Công tác khen thưởng trong các phong trào thi đua đã tiến hành khen thưởng công tác nữ công năm 2013 và tổng kết CĐ Giáo dục thị xã, tổng kết năm LĐLĐ thị xã.

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT tổ chức thành công giải Billiard thị xã La Gi lần thứ II năm 2014 nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5 và 125 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

4. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn

- Triển khai thực hiện  Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018” và Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.  Kết quả công tác phát triển đoàn viên 159/5 nữ và thành lập 02 công đoàn cơ sở  năm 2014.

- Phối hợp với Lãnh đạo LĐLĐ tổ chức thành công thành lập Nghiệp đoàn khai thác hải sản Bình Tân thứ hai tại thị xã gồm có 15 chủ thuyền và 150 đoàn viên. Tổng số tiền và hiện vật đã vận động tài trợ cho NĐ gần 1,2 tỷ.

- Việc triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã tập huấn cho cán bộ cơ sở.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn đã triển khai thực hiện trong tháng 11/2014.

+ Tăng cường đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ công đoàn, nâng cao chất lượng đào tạo. Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác, trang bị những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động thực tiễn của cán bộ công đoàn.

+ Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới để cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững và nâng cao năng lực về tổ chức, quản lý và sinh hoạt công đoàn, nắm bắt và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn…

- Định kỳ có giao ban sinh hoạt 4 cụm thi đua, tham dự giao ban ở Thị ủy đầy đủ và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do thị ủy giao giao hoàn thành.

-  Thuyền xuyên báo cáo với cấp ủy và Thường trực LĐLĐ tỉnh những vấn đề đột xuất, phát sinh trên địa bàn để xin chủ trương thực hiện

- Công tác chỉ đạo xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh:

+ Các CĐCS xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành và tổ chức thực hiện theo quy chế; có đầy đủ các loại sổ sách cần thiết; duy trì chế độ hội họp của BCH, của công đoàn cơ sở đúng định kỳ, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo với công đoàn cấp trên.

+ Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ Ban Chấp hành CĐCS, không để tình trạng khuyết trong thời gian dài. Thay thế các vị trí không làm tròn trách nhiệm, năng lực yếu, uy tín chưa cao.

+ Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, DN nhà nước có ít nhất 80%  đạt vững mạnh xuất sắc, vững mạnh, không có yếu kém.

5. Công tác nữ công

-  Tình hình triển khai  các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công tác vận động nữ công nhân, lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” .

- Ban nữ công LĐLĐ thị xã tổ chức họp mặt kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi ghĩa Hai Bà Trưng thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới và các trò chơi dân gian như: “ Nhảy bao bố; kẹp bong bóng cướp cờ; thi tiếp sức bằng dây thun qua ống hút, thi nấu ăn” nhằm tạo khí thế sôi nổi trong phong trào nữ CNVCLĐ đồng thời khen thưởng 5 tập thể, 14 cá nhân các chị có thành tích trong phong trào nữ CNVCLĐ “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 3 năm (2010 – 2012) và khen thưởng cho cuộc thi dã ngoại, kiến thức pháp luật kỷ niệm 8/3: 01 giải nhất, 01 giải nhì; 01 giải 3 và 03 giải khuyến khích, gồm 04 cụm thi và CĐGD gần 400 chị tham gia, có kế hoạch phát động phong trào cho các CĐCS trự thuộc tham gia, vận động các Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” đến nay có 17.820.000 đồng quỹ “Mái ấm công đoàn” đến nay 20.819.000 đồng, quỹ “Vì người nghèo” đến nay có 229.084.570 đồng, quỹ “ ĐƠĐN” đến nay 221.019.119 đ đồng , LĐLĐ thị xã vận động ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng sa Trường Sa” 58.728.000 triệu đồng. (trong đó GD: 23.610.000 đ)

- Cử 01 cán bộ nữ công ở CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước dự hội nghị biểu dương nữ công toàn quốc do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

- Phối hợp với Hội LHPN tổ chức cho nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, dự thi  “Liên hoan Hát ru và Hát dân ca năm 2014” do Ban Chỉ đạo  343 thị xã tổ chức.

- Hướng dẫn các CĐCS khảo sát đề nghị hỗ trợ phẫu thuật tim và dị tật hở môi vòm miệng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Dự hội nghị biểu dương ban nữ công quần chúng các CĐCS năm 2013( CĐ Giáo dục, Chi Cục Thuế, Trường THCS Phước Hội 2) tiêu biểu toàn tỉnh do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

- Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động xã hội, giúp đỡ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ nguồn quỹ: “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” để giải quyết việc làm với tổng số vốn 49.000.000 triệu đồng, được 15 chị vay và  thăm hỏi, tặng

quà nữ CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ nghèo các ngày lễ, tết và Tháng hành động vì trẻ em năm 2014.

- Phối hợp với CĐCS kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình việc làm, đời sống, điều kiện sinh hoạt của nữ CNVCLĐ để tham mưu đề xuất với chính quyền, công đoàn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nữ CNVCLĐ, đặc biệt là đối với lao động nữ trong các DN thuộc khu vực ngoài nhà nước.

- Phối hợp với Hội LHPN thị xã hướng dẫn các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu đề nghị xét tặng giải thưởng “Tài năng sáng tạo nữ” của Tổng LĐLĐVN, giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam”. Tăng cường công tác phát triển Đảng viên nữ, quan tâm đối tượng nữ trong các doanh nghiệp.

- Phấn đấu 100% CNVCLĐ không có vi phạm Dân số -  Kế hoạch hóa gia đình, không vi phạm an toàn giao thông, trong năm có 4 trường hợp vi phạm sinh 3 và họp xét kỷ luật 1 cán bộ ở phường.

6. Công tác tài chính công đoàn

- Triển khai Chương trình phối hợp về việc thực hiện nộp kinh phí công đoàn và quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến CĐCS (giữa LĐLĐ và Chi cục Thuế; LĐLĐ và BHXH). Đôn đốc các CĐCS thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, theo Luật công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013, đã đôn đốc thu nộp kinh phí công đoàn và đoàn phí, tính đến nay đã thu được 603.588.417 đồng.

- Việc thu - chi, quản lý ngân sách công đoàn, nhất là việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Công đoàn năm 2012 và triển khai các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tài chính công đoàn đến các CĐCS trực thuộc.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn có triển khai thực hiện do UBKT tiến hành kiểm tra và Thường trực LĐLĐ luôn đôn đốc nhắc nhở các đơn vị thực hiện.

7. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra

- UBKT LĐLĐ thị xã đã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra công đoàn, nhằm nâng cao ý thức về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu chi tài chính, tài sản công đoàn; phòng, chống tiêu cực lãng phí; giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

- Tổng hợp báo cáo sơ kết hoạt động năm 2014 của Ủy ban Kiểm tra cho LĐLĐ tỉnh.

- Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn tại 13 đơn vị:  LĐLĐ thị xã, Ban QL CTCC, Trung tâm Dạy nghề, Kho bạc NN, Chi Cục Thuế, Bảo Hiểm Xã Hội, Phòng Tư Pháp – Thi Hành Án, Phòng TN-MT, Văn phòng ĐKQS dụng đất, Ban QL Dự Án, Trung tâm PT Quỹ Đất, Cty TNHH HT Thế Kỷ 21, Cty CP Trần Vũ (đất lành RESORT).

8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

- Kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các CĐCS - NĐ, 4 chương trình hành động của Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát nghị quyết của cấp ủy đảng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị, nhiệm vụ công đoàn để xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, không dàn trải; giải quyết hiệu quả những vấn đề mới phát sinh, bức xúc của công nhân, viên chức, lao động.

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của BCH, quy chế phối hợp giữa BCH với chính quyền cùng cấp; với các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia xây dựng quy chế về quản lý doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; những vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHLĐ, BHYT…Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn giáo dục vá các CĐCS – NĐ trực thuộc.

- Thông qua kết quả chấm điểm hoạt động hàng năm, công đoàn các cấp thấy rõ những hoạt động nào của mình còn yếu, vần đề nào thực hiện chưa hiệu quả, CĐCS nào hoạt động chưa đạt yêu cầu để có kế hoạch tập trung giải quyết, giúp đỡ. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch cần chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tránh dàn trãi và không chạy theo thành tích.

- Tổ chức tốt các kỳ họp BCH và duy trì chế độ sinh hoạt của BCH công đoàn các cấp theo quy chế hoạt động, chỉ đạo CĐCS đăng ký xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2014 đạt 100%.

- Hoạt động kiểm tra của công đoàn cấp trên phải tập trung vào các CĐCS trung bình và yếu, các đơn vị mới thành lập, các lĩnh vực nhạy cảm. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý tốt kết quả kiểm tra của UBKT công đoàn các cấp. Kết luận kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, có lý có tình và kiến nghị phải có tính khả thi. Chú trọng đến việc thực hiện kết luận kiểm tra.

- Thực hiện nền nếp công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của pháp luật, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó, quan tâm đúng mức đến việc phối hợp với cơ quan Chi Cục Thuế, Bảo Biểm Xã Hội, Kho bạc nhà nước để tăng cường công tác thu kinh phí và đoàn phí công đoàn.

* Đánh giá chung:

- Trong năm 2014 hoạt động công đoàn  và phong trào công nhân, viên chức, lao động thị xã có những chuyển biến tích cực. Sau đại hội Công đoàn tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn, đặt biệt quan tâm đến các đồng chí mới tham gia lần đầu.

- Triển khai học tập, quán triệt đến đoàn viên CNVCLĐ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Vận động CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo ra không khí vui tươi phấn khởi trong đoàn viên, CNVCLĐ. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được duy trì, phát triển và có kết quả; Việc tham gia quản lý nhà nước ngày càng được phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

- Tiếp tục tuyên truyền xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước không để xảy ra đình công, khiếu nại – tố cáo đồng thời phối hợp giải quyết tốt nếu có.

- Vai trò tham gia quản lý của tổ chức công đoàn, thông qua Hội nghị người lao động với chất lượng tổ chức còn hạn chế; Xây dựng và triển khai thực hiện QCDC cơ sở ở nhiều nơi thực hiện chưa tốt; Việc ký kết TƯLĐ tập thể ở một số doanh nghiệp còn mang tính hình thức…

- Một số CĐCS ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước hoạt động còn thụ động, chưa phát huy hết chức năng, vai trò đại diện cho CNLĐ; Việc giám sát, kiểm tra của CĐCS với doanh nghiệp trong thực hiện chính sách pháp luật lao động còn hạn chế.

- Một số cán bộ, công chức, viên chức chấp hành chưa nghiêm còn vi phạm Chỉ thị 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã”.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015

1. Tham gia giải quyết việc làm, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và tham gia công tác xã hội từ thiện:

- Triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người  lao động”; “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018”; “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” của Tổng Liên đoàn,  đến các CĐCS trực thuộc - doanh nghiệp có đông công nhân, lao động.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn tại một số CĐCS, Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức, lao động đúng quy định của pháp luật.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – sáng tạo – tận tụy – gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; kết hợp việc thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Tổ chức gặp mặt khen thưởng công nhân tiêu biểu nhân “Tháng công nhân” gắn với tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động tại cơ sở.

- Tiếp tục tuyên truyền xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước không để xảy ra đình công, khiếu nại – tố cáo đồng thời phối hợp giải quyết tốt nếu có.

3. Tổ chức phát động các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội:

- Chú trọng nội dung thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành. Nâng cao hiệu quả các phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

- Tiếp tục tổ chức, phát động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong công nhân, viên chức, lao động.

4. Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và Thị ủy giao nhiệm vụ:

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về “quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trặn Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định Mặt trặn Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thị ủy.

- Hướng dẫn các CĐCS tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khối vận giai đoạn 2010 – 2015”, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo số lượng và đúng thực chất, tiếp tục rà soát, củng cố, xây dựng cốt cán chính trị hoạt động có hiệu quả.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dận vận khéo, rà soát, đánh giá chất lượng họat động của mô hình, củng cố mô hình phát huy hiệu quả, điều chỉnh, thay thế những mô hình hoạt động kém hiệu quả, không phù hợp, xây dựng, nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động  do cấp ủy, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phát động trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời lựa chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu, xuất sắc để đề nghị biểu dương, khen thưởng trong dịp đại hội thi đua yêu nước các cấp và kỷ niệm 85 năm  ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng năm 2015.

- Tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chính sách chế độ của chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động đối với người lao động.

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức, tiếp tục thực hiện phong trào lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong CNVCLĐ.

- Nâng cao vai trò của công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả, Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp gắn với triển khai các phong trào, các cuộc vận động nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa.

* Chỉ tiêu chủ yếu:

- Phấn đấu 100% cán bộ, 80% đoàn viên tham gia học tập chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng cốt cán chính trị đạt 5% trên tổng số đoàn viên.

- Bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu 100 đoàn viên tích cực cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào đảng, mỗi CĐCS tạo nguồn phát triển  1 đảng viên cho chi bộ.

- Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: LĐLĐ thị xã vững mạnh xuất sắc. Công đoàn cơ sở 75% vững mạnh xuất sắc 25% khá.

- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp và phấn đấu không có CĐCS yếu kém.

- Phát triển 1 CĐCS được 150 đoàn viên.

5. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của ban chấp hành, quy chế phối hợp giữa ban chấp hành với chính quyền cùng cấp; với các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia xây dựng quy chế về quản lý doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; những vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động,…Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp giữa công đoàn  Giáo dục và CĐCS trực thuộc.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, chú trọng CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dường nghiệp vụ tài chính đối với kế toán công đoàn các cấp. Thực hiện nề nếp công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của pháp luật, của Tổng Liên đoàn. Trong đó, quan tâm đúng mức đến việc phối hợp với cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước, Tài chính để tăng cường công tác thu kinh phí và đoàn phí công đoàn.

 

Trên đây là báo cáo phong trào hoạt động công đoàn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã báo cáo cấp trên để có hướng chỉ đạo./. 

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- LĐLĐ tỉnh;

- Ban Dân Vận thị xã;

- UBMTTQ Thị xã;

- Các CĐCS trực thuộc;

- Ban CHQS  thị xã;

- Lưu VP-LĐ.

 

 

 

 

 

Trần Anh

 

 

BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

(Số liệu tính đến ngày 20/11/2014)

Lưu ý: Đây là biểu mẫu thống kê của Tổng Liên đoàn. Thông tin nào không có thì để trống. Để Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh dễ thống kê, tổng hợp, các đơn vị không tự ý thêm bớt, thay đổi thứ tự các dòng, các cột trong biểu mẫu.

                                                             

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

I. Tình hình lao động

 

1. Lao động

 

 

 

1.     

 Tổng số lao động

người

5.263

 

2.     

- Trong đó: nữ

3.239

 

 

2. Việc làm

 

 

 

3.     

Số lao động thiếu việc làm

người

 

 

4.     

- Trong đó: nữ

 

 

 

3. Tiền lương

 

 

 

5.     

Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động

 đồng

3.065.000

 

 

+ Số người được tính

người

5702

Toàn thị xã (trong đó CNVCLĐ : 5263)

6.     

Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ lương người lao động

 đồng

 

 

 

4. Nhà ở

 

 

 

7.     

Số người được nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp bố trí nhà ở

 người

31

 

8.     

Số người phải tự thuê nhà ở

 “

2

 

 

5. Thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 

 

 

9.     

Số lao động được ký hợp đồng lao động

người

3017

 

10. 

Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

người

5702

Toàn thị xã (trong đó CNVCLĐ : 5263)

 

6. Tranh chấp lao động tập thể, đình công

 

 

 

11. 

Tổng số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xảy ra

vụ

 

 

 

Nguyên nhân tranh chấp lao động tập thể, đình công:

 

 

 

12. 

      + Về quyền của người lao động

vụ

 

 

13. 

      + Về lợi ích của người lao động

 

 

14. 

      + Về quyền và lợi ích của người lao động

 

 

15. 

      + Về các nguyên nhân khác

 

 

 

7. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

 

 

 

16. 

Tổng số vụ tai nạn lao động

vụ

 

 

17. 

         Trong đó: Tai nạn lao động chết người

 

 

18. 

Số người bị tai nạn lao động

người

 

 

19. 

Số người chết vì tai nạn lao động

 

 

20. 

Số người bị mắc bệnh nghề nghiệp

 

 

 

8. Thoả ước lao động tập thể

 

 

 

21. 

Đơn vị có thoả ước lao động tập thể

   Đơn vị

03

 

22. 

Đơn vị không có thoả ước lao động tập thể

  Đơn vị

47

 

 

9. Thực hiện quy chế dân chủ

 

 

 

23. 

Đơn vị đã mở hội nghị người lao động / tổng số đơn vị phải tổ chức

   Đơn vị

10 / 10

 

24. 

Đơn vị đã mở hội nghị cán bộ, công chức/ tổng số đơn vị phải tổ chức

  Đơn vị

 37 / 37

 

25. 

Đơn vị đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động/ tổng số đơn vị phải tổ chức

   Đơn vị

 2 / 2

 

26. 

Đơn vị có kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân/ tổng số đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân

  Đơn vị

40 / 40

 

II. Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động

27. 

Số đoàn viên và người lao động có khó khăn được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi (không tính các trường hợp được LĐLĐ tỉnh thăm)

người

52

 

28. 

Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi (không tính các trường hợp được LĐLĐ tỉnh thăm)

đồng

26.000.000

 

29. 

Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ

người

335

 

30. 

Số đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được công đoàn cơ sở bảo vệ

người

 

 

III. Công tác thi đua

 

1. Sáng kiến kinh nghiệm

 

 

 

31. 

Số sáng kiến kinh nghiệm đã viết

sáng kiến

306

 

32. 

Số sáng kiến kinh nghiệm được công nhận

sáng kiến

161

 

33. 

Giá trị làm lợi

đồng

 

 

34. 

Tiền thưởng sáng kiến

đồng

12.800.000

 

 

2. Công trình, sản phẩm thi đua

 

 

 

35. 

Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận

 CT, SP

 

 

36. 

Giá trị công trình, sản phẩm thi đua được công nhận

đồng

 

 

IV. Công tác tuyên truyền, giáo dục

 

1. Tuyên truyền, giáo dục

 

 

 

37. 

Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... do công đoàn tổ chức (kể cả số cuộc do LĐLĐ tỉnh tổ chức)

cuộc

95

 

38. 

Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn

người

4015

 

 

2. Văn hóa, thể thao

 

 

 

39. 

Số cuộc hội thao, hội diễn văn nghệ do công đoàn chủ trì hoặc phối hợp tổ chức

cuộc

 

 

40. 

Số lượt người tham gia

người

 

 

 

3. Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp

 

 

 

41. 

Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp

người

240

 

42. 

- Trong đó: nữ

người

150

 

 

4. Công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

 

 

 

43. 

Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho Đảng

người

 

 

44. 

Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng

người

80

 

V. Công tác nữ công

45. 

Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”cấp cơ sở

người

 

 

46. 

Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”cấp huyện, ngành

người

 

 

47. 

Số lượng ủy viên Ban nữ công quần chúng cơ sở

người

129

 

VI. Đoàn viên, cán bộ công đoàn

48. 

Tổng số đoàn viên công đoàn

người

4015

 

49. 

- Trong đó : nữ

người

2337

 

50. 

Số cán bộ công đoàn chuyên trách

người

4

 

51. 

- Trong đó : nữ

người

2

 

52. 

Số cán bộ công đoàn không chuyên trách

người

 

 

53. 

- Trong đó : nữ

người

 

 

               VII. Kết quả xếp loại CĐCS, NĐ (sau đây gọi chung là CĐCS)

54. 

Tổng số CĐCS, NĐ đủ điều kiện xếp loại/ tổng số

CĐCS

             /

 

55. 

Số CĐCS vững mạnh xuất sắc

CĐCS

 

 

56. 

Số CĐCS vững mạnh

CĐCS

 

 

57. 

Số CĐCS loại khá

CĐCS

 

 

58. 

Số CĐCS loại trung bình

CĐCS

 

 

59. 

Số CĐCS loại yếu

CĐCS

 

 

60. 

Số CĐCS không xếp loại

CĐCS

 

 

 

VIII. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn do công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện

 

 

 

61. 

Số lớp tập huấn đã tổ chức

Lớp

1

 

62. 

Tổng số lượt cán bộ công đoàn tham dự

Lượt

160

 

63. 

Tổng số kinh phí tập huấn

Đồng

13.400.000

 

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top