• Lagi 1
  • Lagi 2
  • Lagi 3
Văn Bản

Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” năm 2014

Số hiệu văn bản: 83/BC-LĐLĐ

Ngày ban hành: 05/9/2014

Người đăng: ldldlagi

Ngày đăng: 23/12/2014

File đính kèm: B%EF%BF%BDo%20c%EF%BF%BDo%20k%EF%BF%BDt%20qu_%20to%20chuc%20hoi%20thi%20can%20bo%20CDCS%20gioi.DOC

Chi tiết
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ LAGI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 83/BC-LĐLĐ

 

LaGi, ngày 05 tháng 9 năm 2014

 

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” năm 2014

----

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 04/4/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” năm 2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã xây dựng kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 05/5/2014 Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” cấp thị xã  năm 2014 như sau:

1.Tình hình chỉ đạo, triển khai thực hiện:

* Thuận lợi     

- Qua Hội thi nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI) và những quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS, NĐ vững mạnh trong thời gian đến.

- Tập hợp đông đảo cán bộ công đoàn trong các loại hình Công đoàn cơ sở tham gia hội thi, tạo sân chơi là dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn tại từng đơn vị.

- Hội thi “cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, từng bước nâng cao trình độ nhận thức và năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

* Khó khăn, nguyên nhân:

- Hội thi “cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” mang tính tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ, người tham gia là cán bộ Công đoàn do tính chất kiêm nhiệm nên cán bộ công đoàn đa số cũng chưa nhiệt tình trong quá trình triển khai thực hiện, hơn nữa CĐGD do trong dịp hè nên không tổ chức cấp ngành chỉ cử 02 đội tham gia.

 - Vận động lực lượng đoàn viên tham gia cổ vũ cho Hội thi cũng gặp khó khăn, mặc dù trong quy chế, nội quy có đưa ra những chỉ tiêu cụ thể.

+ Ngoài ra Ban Giám khảo Hội thi, có phần chấm điểm thêm dành cho các đội có cổ động viên tham gia cổ động nhiệt tình nhất trong Hội thi. 

2. Kết quả đạt được

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

1.1. Thời gian.

- Tại Hội trường Nhà Thiếu nhi thị xã.

+ Thời gian tổ chức thi: 01 ngày ( ngày 12/7/2014)

2.2. Địa diểm.

+ Tại Hội trường Nhà Thiếu nhi thị xã La Gi

+ Tổng số tham gia Hội thi : 10 đội ( gồm 04 cụm thi đua và CĐGD)

+ Tổng số CĐCS 50 CĐCS

+ Kết quả Hội thi:

- Hội thi “cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, từng bước nâng cao trình độ nhận thức và năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Tập hợp đông đảo cán bộ công đoàn trong các loại hình Công đoàn cơ sở tham gia hội thi, tạo sân chơi là dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn tại từng đơn vị.

- Qua Hội thi các cán bộ Công đoàn liên hệ phần thực tế ở cơ quan, đơn vị khá rõ trong quá trình hoạt động Công đoàn.

3. Đánh giá chung:

- Nhìn chung các đội tham gia từ các cụm có chuẩn bị khá kỷ, nội dung thi từng phần có minh họa làm cho người xem dễ hiểu, bên cạnh đó các thí sinh có vận dụng liên hệ thực tế hoạt động ở cơ quan, đơn vị mình tùy theo hoạt động của từng đơn vị đó như: Cụm doanh nghiệp, cụm xã phường, cụm Sự nghiệp hoặc CĐGD…

- Có những đội thi rất trôi chảy nhưng khi liên hệ thực tế thì không có nói lên được vai trò, vị  trí, chức năng của tổ chức Công đoàn mà cụ thể là cán bộ CĐCS phải có vai trò như thế nào.

4. Bài học kinh nghiệm:

- Đối với các Ban chuyên môn của LĐLĐ tỉnh nên soạn thảo các câu hỏi gọn, thực tế dễ hiểu, dễ học và dễ trả lời, nội dung các câu hỏi phần thi vừa rồi quá nhiều so với cán bộ Công đoàn không chuyên trách.

- LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi cấp tỉnh để có dịp các đơn vị giao lưu học hỏi kiến thức chung trên phạm vi hệ thống tổ chức Công đoàn.

- Thường trực và các Ban của LĐLĐ tỉnh nên tham dự Hội thi ở các Huyện, Thị để chỉ đạo và góp ý kịp thời để cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức tốt hơn trong thời gian tới. (Riêng La Gi có mời Thường trực và các Ban LĐLĐ tỉnh nhưng không thấy dự).

5. Kiến nghị đề xuất:

- Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi” hai hoặc ba năm tổ chức Hội thi cấp trên cơ sở và toàn tỉnh một lần.

- Ban Tài Chính LĐLĐ tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ hàng năm cấp thêm kinh phí hoạt động phong trào cho các đơn vị.

Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã báo cáo kết quả triển khai Hội thi “ Cán bộ Công đoàn cở giỏi” năm 2014.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Ban TC-LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top