• Lagi 1
  • Lagi 2
  • Lagi 3
Văn Bản

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014)

Số hiệu văn bản: 19/KH-LĐLĐ

Ngày ban hành: 25/4/2014

Người đăng: ldldlagi

Ngày đăng: 14/08/2014

File đính kèm: KH%20KN%2085%20n%EF%BF%BDm%20ngay%20thanh%20lap%20C%EF%BF%BDVN%2028-7.doc

Chi tiết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG BÌNH THUẬN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ LA GI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 19/KH-LĐLĐ

 

La Gi, ngày 25 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm

Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014)

 

Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ ngày 18/2/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận, Thường trực LĐLĐ thị xã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là ngày hội của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 85 năm xây dựng và phát triển.

- Tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương, biểu thị sức mạnh đoàn kết của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, góp phần bổ sung, làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 30 năm đổi mới đất nước làm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc thêm và nâng cao vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ ở các công đoàncơ sở, CNVCLĐ.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình nhân tố mới trong CNVCLĐ; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tham gia các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Kết hợp các hoạt động kỷ niệm với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNLĐ, nhất là việc triển khai 4 chương trình hành động của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và Hiến pháp năm 2013.

- Hướng dẫn thi viết, thi trực tuyến Tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”.

- Tổ chức Hội thi cán bộ CĐCS giỏi cấp thị xã năm 2014.

- Phát động thi sáng tác ca khúc với chủ đề về công nhân, Công đoàn.

- Tổ chức đối thoại, hội thảo, tọa đàm về phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn.

- Tổ chức các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ - Thể dục - Thể thao trong CNVCLĐ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

2. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước:

- Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mang, thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các CĐCS , trọng tâm là phong trào thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc toàn quốc.

3. Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS:

- Tổ chức đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, phấn đấu thành lập 01 CĐCS.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên trong CNVCLĐ đợt 28/7.

4. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ:

- Tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ.

- Tôn vinh cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công Công đoàn tiêu biểu xuất sắc.

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của tổ chức Công đoàn; trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Hướng dẫn thi viết, thi trực tuyến Tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”.

- Hướng dẫn các CĐCS phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức cầu truyền hình với mục đích giáo dục truyền thống về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, khi có lịch phát sóng sẽ thông báo cho CĐCS biết.

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Gắn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, đơn vị.

- Hướng dẫn, phát động và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014). Liên đoàn Lao động thị xã yêu cầu các Công đoàn cơ sở, CĐ Giáo dục  căn cứ tình hình thực tế tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

- T.T  LĐLĐ tỉnh;

- Ban Tuyên giáo TU;

- Ban Dân vận;

- Các CĐCS, CĐ Giáo dục;

- Lưu VP.

 

 

 

Trần Anh

 

Văn bản cùng thể loại

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top