• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Các kỳ Đại hội

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH THUẬN

15/06/2020 4315 Đã xem

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH THUẬN

-----------------

         

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, kể từ khi Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn lâm thời tỉnh được thành lập (tháng 7/1976) đến nay - với nhiều tên gọi khác nhau: Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải, Liên đoàn Lao động tỉnh Thuận Hải, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận - tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Thuận đã trải qua 10 kỳ đại hội như sau:

1. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I (1977 - 1981):

Diễn ra từ ngày 01/10/1977 đến ngày 04/10/1977, tại hội trường Thư viện Tuyên Quang (hội trường Nhà văn hóa Thiếu nhi Bình Thuận), thị xã Phan Thiết. Tham dự có hơn 100 đại biểu, được bầu chọn từ 132 công đoàn cơ sở, đại diện cho 4.868 đoàn viên công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải gồm 25 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam (khóa IV) được bầu làm Chánh thư ký; đồng chí Trần Hữu Phương làm Phó thư ký.

2. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ II (1981 - 1983):

Diễn ra từ ngày 15/01/1981 đến 17/01/1981, tại hội trường Trường Chính trị tỉnh Thuận Hải, thị xã Phan Thiết (nay là hội trường Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải gồm 25 đồng chí. Đồng chí Vương Hồng Châu (Nguyễn Đức Tần), Tỉnh ủy viên, làm Chánh thư ký. Sau Đại hội một thời gian, đồng chí Nguyễn Văn Thắng được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, giữ chức vụ Phó Chánh thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải.

3. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ III (1983 - 1988):

Diễn ra từ ngày 25/8/1983 đến 27/8/1983, tại hội trường Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải (phía sau trụ sở chính Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận hiện nay). Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải. Đồng chí Vương Hồng Châu, đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Chánh thư ký và Phó thư ký. Tháng 11/1983, tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ V, đồng chí Vương Hồng Châu được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam khóa V.

4. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IV (1988 - 1993):

Diễn ra từ ngày 27/9/1988 đến 29/9/1988, tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Thuận Hải. Đại hội đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thuận Hải, đại diện tiêu biểu cho 33.541 đoàn viên công đoàn, của 699 công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thành Lê, Tỉnh ủy viên, được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Tâm, Vũ Công Luận làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thuận Hải khóa IV. Tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ VI, đồng chí Nguyễn Thành Lê được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa VI.

Sau khi Chính phủ có quyết định tách Thuận Hải thành 2 tỉnh: Ninh Thuận và Bình Thuận; ngày 08/4/1992 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Quyết định số 307/QĐ-TLĐ tách Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thuận Hải thành 02 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận được chỉ định gồm 22 đồng chí; đồng chí Võ Trọng Mượn - Ủy viên Ban Thường vụ được bầu làm Phó Chủ tịch - Quyền Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận khóa IV.

5. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V (1993 - 1998):

Diễn ra từ ngày 23/6/1993 đến 24/6/1993, tại hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận. Dự Đại hội có 191 đại biểu chính thức, thay mặt cho gần 20.000 đoàn viên, của 506 công đoàn cơ sở toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 27 Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, do đồng chí Vũ Thị Ngọc Liên, Tỉnh ủy viên làm Chủ tịch; các đồng chí Võ Trọng Mượn, Nguyễn Thanh Phong làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa V. Tại Đại hội VII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Vũ Thị Ngọc Liên được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VI (1998 - 2003):

Diễn ra trong 02 ngày 19/8 và 20/8/1998, tại hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận. Có 216 đại biểu chính thức đại diện cho 21.185 đoàn viên, của 651 công đoàn cơ sở về tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Ngọc Liên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tái đắc cử chức danh Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Thanh Phong (tái cử) và đồng chí Đoàn Trọng Tuệ làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VI.

Tại hội nghị lần thứ 7 (khóa VI)  ngày 10/8/2001, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (thay đồng chí Nguyễn Thanh Phong chuyển công tác; đồng chí Đoàn Trọng Tuệ nghỉ hưu).

7. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VII (2003 - 2008):

Diễn ra trong 02 ngày 30/7 và 31/7/2003, tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận. Đại hội có 234 đại biểu chính thức, đại diện cho 31.145 đoàn viên, được bầu chọn từ 842 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trong tỉnh. Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VII; bầu đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Tỉnh ủy viên làm Chủ tịch; bầu đồng chí Nguyễn Đức Hùng làm Phó Chủ tịch. Tại Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thủy được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX.

Ngày 09/4/2007, tại hội nghị lần thứ 10 (khóa VII), Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Trương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức làm Phó Chủ tịch (thay đồng chí Nguyễn Đức Hùng chuyển công tác khác).

8. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VIII (2008 - 2013):

Diễn ra trong 02 ngày 29/5 và 30/5/2008, tại hội trường A Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận. Có 234 đại biểu chính thức (đại diện cho 43.658 cán bộ, đoàn viên của 1.175 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn) về dự Đại hội. Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tái đắc cử chức danh Chủ tịch; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VIII là đồng chí Nguyễn Văn Trương (tái cử) và đồng chí Lê Thị Bạch Phượng.

Tại hội nghị lần thứ 8 (khóa VIII) ngày 17/6/2011, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã bầu đồng chí Lê Thị Bạch Phượng làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (thay đồng chí Nguyễn Văn Thủy nghỉ hưu).

9. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX (2013 - 2018):

Diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 03/4 đến ngày 05/4/2013, tại hội trường A Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận. Có 246 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 06 vạn đoàn viên về dự Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 35 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Bạch Phượng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Xuân Phối, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Ngày 17/6/2014, đồng chí Trần Văn Dũng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động về Liên đoàn Lao động tỉnh và được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Tháng 10/2015, đồng chí Nguyễn Xuân Phối được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 01/01/2016, đồng chí Lê Thị Bạch Phượng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nghỉ hưu; đến ngày 15/01/2016 đồng chí Nguyễn Xuân Phối được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá IX bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đến tháng 7/2016 tham gia vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ngày 11/7/2016 đồng chí Phạm Quốc Luy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo được Ban Chấp hành bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Ngày 01/7/2017 đồng chí Nguyễn Văn Trương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh nghỉ hưu.

10. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X (2018 - 2023):

Diễn ra trong 02 ngày 14 và 15/6/2018, tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. Có 251 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 80.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc 17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá X (nhiệm kỳ 2018 -2023) gồm 36 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 10 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Phối tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch. Các đồng chí Trần Văn Dũng, Phạm Quốc Luy, Đặng Thị Thanh Hoa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 08 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X đánh dấu một chặng đường mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tại địa phương trên tiến trình phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

* Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn:

- Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, kết nạp mới 8.000 đoàn viên.

- Phấn đấu đến năm 2023, có 90% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên thành lập được công đoàn cơ sở.

- Phấn đấu hàng năm có 85% trở lên công đoàn cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp loại tốt; 85% trở lên công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nghiệp đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

- 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 90% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ.

- 80% Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đạt khá trở lên, trong đó có 30% đạt loại xuất sắc.

- Phấn đấu 60% công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước thành lập được ban nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Hàng năm bình quân có 75% đoàn viên, lao động nữ và 85% tập thể nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phấn đấu trong Ban Chấp hành công đoàn các cấp có 30% cán bộ công đoàn là nữ.

- Quỹ “Mái ấm công đoàn” hàng năm vận động đóng góp xây dựng từ 20 - 25 căn nhà cho công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn về nhà ở.

- Hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (ở những công đoàn cơ sở còn nguồn).

- Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 90% so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Hàng năm, 100%  công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp trước khi gửi quyết toán về công đoàn cấp trên.

2. Chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện:

Phối hợp, tham gia với chính quyền, chuyên môn, chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động:

- Số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị đạt từ 98% trở lên. Có 75% trở lên số doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động.

- 100% doanh nghiệp Nhà nước, ít nhất 70% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có nội dung bữa ăn ca cho người lao động; 80% trở lên người lao động ở những doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn được thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

- Hàng năm có 80% trở lên số đoàn viên và người lao động, nơi có tổ chức Công đoàn được công đoàn cung cấp, phổ biến thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn.

- Phấn đấu có từ 65 - 70% số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức Công đoàn, được tuyên truyền, vận động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Tham gia với chính quyền đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động; phấn đấu mức thu nhập tối thiểu của người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.

* Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng đã đề ra, Đại hội đề ra một số giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

- Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; động viên công nhân, viên chức, người lao động nâng cao hiệu quả trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

- Đổi mới cách thức tập hợp đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tài chính công đoàn.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định một số nhiệm vụ đột phá như sau:

- Tập trung thực hiện công tác đoàn viên làm cơ sở xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh thực chất. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là cán bộ công đoàn ở các khu công nghiệp; phát triển cán bộ công đoàn chuyên trách các đơn vị có đông người lao động khu vực ngoài Nhà nước.

- Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Tập trung triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp”. Đẩy mạnh Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác để mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn.

- Chủ động tham gia phản biện xã hội, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Thực hiện quyền giám sát của tổ chức Công đoàn theo quy định pháp luật./.

 

---------------------------------------------

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top