• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Các kỳ Đại hội

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH THUẬN

15/06/2020 7388 Đã xem

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH THUẬN

-----------------

         

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, kể từ khi Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn lâm thời tỉnh được thành lập (tháng 7/1976) đến nay - với nhiều tên gọi khác nhau: Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải, Liên đoàn Lao động tỉnh Thuận Hải, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận - tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Thuận đã trải qua 10 kỳ đại hội như sau:

1. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I (1977 - 1981):

Diễn ra từ ngày 01/10/1977 đến ngày 04/10/1977, tại hội trường Thư viện Tuyên Quang (hội trường Nhà văn hóa Thiếu nhi Bình Thuận), thị xã Phan Thiết. Tham dự có hơn 100 đại biểu, được bầu chọn từ 132 công đoàn cơ sở, đại diện cho 4.868 đoàn viên công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải gồm 25 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam (khóa IV) được bầu làm Chánh thư ký; đồng chí Trần Hữu Phương làm Phó thư ký.

2. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ II (1981 - 1983):

Diễn ra từ ngày 15/01/1981 đến 17/01/1981, tại hội trường Trường Chính trị tỉnh Thuận Hải, thị xã Phan Thiết (nay là hội trường Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải gồm 25 đồng chí. Đồng chí Vương Hồng Châu (Nguyễn Đức Tần), Tỉnh ủy viên, làm Chánh thư ký. Sau Đại hội một thời gian, đồng chí Nguyễn Văn Thắng được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, giữ chức vụ Phó Chánh thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải.

3. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ III (1983 - 1988):

Diễn ra từ ngày 25/8/1983 đến 27/8/1983, tại hội trường Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải (phía sau trụ sở chính Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận hiện nay). Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thuận Hải. Đồng chí Vương Hồng Châu, đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Chánh thư ký và Phó thư ký. Tháng 11/1983, tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ V, đồng chí Vương Hồng Châu được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam khóa V.

4. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IV (1988 - 1993):

Diễn ra từ ngày 27/9/1988 đến 29/9/1988, tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Thuận Hải. Đại hội đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thuận Hải, đại diện tiêu biểu cho 33.541 đoàn viên công đoàn, của 699 công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thành Lê, Tỉnh ủy viên, được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Tâm, Vũ Công Luận làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thuận Hải khóa IV. Tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ VI, đồng chí Nguyễn Thành Lê được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa VI.

Sau khi Chính phủ có quyết định tách Thuận Hải thành 2 tỉnh: Ninh Thuận và Bình Thuận; ngày 08/4/1992 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Quyết định số 307/QĐ-TLĐ tách Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thuận Hải thành 02 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận được chỉ định gồm 22 đồng chí; đồng chí Võ Trọng Mượn - Ủy viên Ban Thường vụ được bầu làm Phó Chủ tịch - Quyền Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận khóa IV.

5. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V (1993 - 1998):

Diễn ra từ ngày 23/6/1993 đến 24/6/1993, tại hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận. Dự Đại hội có 191 đại biểu chính thức, thay mặt cho gần 20.000 đoàn viên, của 506 công đoàn cơ sở toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 27 Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, do đồng chí Vũ Thị Ngọc Liên, Tỉnh ủy viên làm Chủ tịch; các đồng chí Võ Trọng Mượn, Nguyễn Thanh Phong làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa V. Tại Đại hội VII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Vũ Thị Ngọc Liên được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VI (1998 - 2003):

Diễn ra trong 02 ngày 19/8 và 20/8/1998, tại hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Bình Thuận. Có 216 đại biểu chính thức đại diện cho 21.185 đoàn viên, của 651 công đoàn cơ sở về tham dự Đại hội. Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Ngọc Liên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tái đắc cử chức danh Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Thanh Phong (tái cử) và đồng chí Đoàn Trọng Tuệ làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VI.

Tại hội nghị lần thứ 7 (khóa VI)  ngày 10/8/2001, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (thay đồng chí Nguyễn Thanh Phong chuyển công tác; đồng chí Đoàn Trọng Tuệ nghỉ hưu).

7. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VII (2003 - 2008):

Diễn ra trong 02 ngày 30/7 và 31/7/2003, tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận. Đại hội có 234 đại biểu chính thức, đại diện cho 31.145 đoàn viên, được bầu chọn từ 842 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trong tỉnh. Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VII; bầu đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Tỉnh ủy viên làm Chủ tịch; bầu đồng chí Nguyễn Đức Hùng làm Phó Chủ tịch. Tại Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thủy được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX.

Ngày 09/4/2007, tại hội nghị lần thứ 10 (khóa VII), Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Trương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức làm Phó Chủ tịch (thay đồng chí Nguyễn Đức Hùng chuyển công tác khác).

8. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VIII (2008 - 2013):

Diễn ra trong 02 ngày 29/5 và 30/5/2008, tại hội trường A Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận. Có 234 đại biểu chính thức (đại diện cho 43.658 cán bộ, đoàn viên của 1.175 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn) về dự Đại hội. Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tái đắc cử chức danh Chủ tịch; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VIII là đồng chí Nguyễn Văn Trương (tái cử) và đồng chí Lê Thị Bạch Phượng.

Tại hội nghị lần thứ 8 (khóa VIII) ngày 17/6/2011, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã bầu đồng chí Lê Thị Bạch Phượng làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (thay đồng chí Nguyễn Văn Thủy nghỉ hưu).

9. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX (2013 - 2018):

Diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 03/4 đến ngày 05/4/2013, tại hội trường A Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận. Có 246 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 06 vạn đoàn viên về dự Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 35 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Bạch Phượng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Xuân Phối, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Ngày 17/6/2014, đồng chí Trần Văn Dũng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động về Liên đoàn Lao động tỉnh và được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Tháng 10/2015, đồng chí Nguyễn Xuân Phối được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 01/01/2016, đồng chí Lê Thị Bạch Phượng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nghỉ hưu; đến ngày 15/01/2016 đồng chí Nguyễn Xuân Phối được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá IX bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đến tháng 7/2016 tham gia vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ngày 11/7/2016 đồng chí Phạm Quốc Luy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo được Ban Chấp hành bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Ngày 01/7/2017 đồng chí Nguyễn Văn Trương - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh nghỉ hưu.

10. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X (2018 - 2023):

Diễn ra trong 02 ngày 14 và 15/6/2018, tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. Có 251 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 80.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc 17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá X (nhiệm kỳ 2018 -2023) gồm 36 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 10 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Phối tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch. Các đồng chí Trần Văn Dũng, Phạm Quốc Luy, Đặng Thị Thanh Hoa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Ngày 01/10/2021  đồng chí Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch nghỉ hưu theo chế độ.

11. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI (2023-2028)

Diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự có mặt của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 76 nghìn cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc 17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khóa XI gồm 35 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, bầu 10 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; bầu đồng chí Đỗ Hữu Quy giữ chức vụ Chủ tịch, bầu đồng chí Đặng Thị Thanh Hoa và đồng chí Hồ Công Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phối – Chủ tịch và đồng chí Pham Quốc Luy- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khóa X không tiếp tục tái cử do nghỉ hưu theo chế độ.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu phấn đấu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể:

* Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới; trọng tâm là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

* Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ:

Phấn đấu toàn tỉnh có trên 99.000 đoàn viên.

Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. 

Phấn đấu 90 % số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn, giải quyết về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ được Công đoàn hỗ trợ.

* Chỉ tiêu hàng năm:

Có 85% - 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Có 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 75% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Phấn đấu 100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.

Phấn đấu 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phấn đấu có 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên thực hiện kiểm tra tài chính cùng cấp trước khi gửi báo cáo quyết toán về công đoàn cấp trên; Ít nhất 15% công đoàn cơ sở được công đoàn cấp trên kiểm tra tài chính; Ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính

* Thực hiện tốt 03 khâu đột phá:

Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, nhất là về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc.

Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

---------------------------------------------

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top