• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Ban Tuyên giáo - Nữ công

Chức năng, nhiệm vụ Ban Tuyên giáo

15/08/2014 5043 Đã xem

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG

 

1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong lĩnh vực tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn. Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ công nhân, viên chức, lao động.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động.

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của công nhân, viên chức, lao động trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục và công tác vận động  công nhân, viên chức, lao động.

- Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung website công đoàn, chuyên mục “Lao động và Công đoàn” trên sóng phát thanh truyền hình; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động  và hoạt động công đoàn.

- Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong cơ quan, đơn vị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức lao động.

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho công nhân, viên chức, lao động.

- Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động.

- Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ công nhân, viên chức, lao động; các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ; các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ-trẻ em và công tác dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

- Phối hợp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top