• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Văn phòng

Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng

06/10/2014 6225 Đã xem

Chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng

1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về lãnh đạo, điều hành, cải cách hành chính công, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp và cơ quan.Tham mưu về tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và công tác công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ hoạt động của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Đối với công tác hành chính, quản trị

+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Quản lý văn bản đi, đến và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

+ Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp thủ trưởng cơ quan cùng với công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị dân chủ cơ quan.

+ Tham mưu, đề xuất và triển khai các hoạt động đối ngoại (nếu có).

- Công tác tổng hợp

+ Tổng hợp thông tin báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

+ Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và công đoàn; chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

+ Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận…của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Phối hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác hằng năm, các kết luận của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top