• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ Liên đoàn Lao động Bình Thuận

06/10/2014 6997 Đã xem

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

I. Chức năng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

Là cơ quan chuyên trách của Liên đoàn Lao động tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

II. Nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, nhiệm vụ của công đoàn và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công đoàn.

- Sơ kết, tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động theo phân công, phân cấp.

2. Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; nghiệp vụ công tác công đoàn theo phân công, phân cấp.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

- Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân cấp.

3. Giúp Ban Thường vụ và Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

4. Thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top