• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Tin Tức

Các công đoàn cơ sở đẩy mạnh phối họp chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019

30/01/2020 941 Đã xem

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cùng với Hội nghị người lao động được tổ chức định kỳ hàng năm theo tinh thần Nghị định 04/2015, Nghị định 149/2013 của Chính phủ và các công văn, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ký kết thi đua tại Hội nghị

Năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn xây dựng, triển khai thực hiện việc tổ chức Hội nghị tại cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo các nội dung, đúng quy trình, thiết thực và hiệu quả. Kết quả đã có 58/60 cơ quan đơn vị tổ chức xong (trong đó có 02 đơn vị là doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ hoàn thành trong quý 1/2020).

Hội nghị Cục quán lý thị trường 

                                           

  Khen thưởng những cá nhân xuất sắc tại hội nghị

Tại Hội nghị các cán bộ, đoàn viên, người lao động đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung chính như Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn, thi đua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo quyết toán kinh phí của chuyên môn và công đoàn, các loại quy chế trong cơ quan đơn vị.

Hội nghị Sở Kế hoạch Đầu tư                                                                                       

Hội nghị Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh

Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động đã dần đi vào nề nếp góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; dân chủ ngày càng được phát huy, cán bộ, đoàn viên, người lao động ý thức thức hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị trong năm 2020./.

VP CĐVC

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top