• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7

Văn bản

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Kế hoạch 47-KH/CB

Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về

28/10/2021
Công văn 910/LĐLĐ-KTPL

V/v triển khai vận động ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

20/10/2020
Công văn 816/LĐLĐ

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 684/QĐ-LĐLĐ ngày 08/6/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

10/8/2020
Báo cáo 381/BC-LĐLĐ

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và tổng kết thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/2/2014

22/04/2020
Quyết định 333/QÐ-TLĐ

Quyết định v/v ban hành quy định công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo

28/02/2020
Kế hoạch 85/KH-LĐLĐ

Kế hoạch Về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn

11/3/2020
Báo cáo 19/BC-LĐLĐ

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh côn

08/08/2018
Công văn 62/LĐLĐ

V/v phối hợp tuyên truyền Đại hội Hội nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

20/08/2018
Công văn 56/LĐLĐ

V/v Thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” 2018.

15/08/2018
Công văn 55/LĐLĐ

V/v giới thiệu doanh nghiệp tham gia “Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì Người lao động 2018”.

15/08/2018
Công văn 53/LĐLĐ

V/v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

15/08/2018
Công văn 47/LĐLĐ

V/v báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

13/08/2018
Công văn 46/LĐLĐ

V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 742/HD-TLĐ về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

13/08/2018
Công văn 45/LĐLĐ

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 833/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Quy định Giám sát trong tổ chức công đoàn.

13/08/2018
Công văn 40/LĐLĐ

V/v hưởng ứng cuộc thi viết "sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên".

10/08/2018
Công văn 35/LĐLĐ

V/v cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X).

03/08/2018
Công văn 34/LĐLĐ

V/v phối hợp tuyên truyền về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

03/08/2018
Công văn 30/LĐLĐ

V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

01/08/2018
Báo cáo 14/BC-LĐLĐ

Báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

20/07/2018
Báo cáo 07/BC-LĐLĐ

Báo cáo tình hình công tác tôn giáo tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018.

12/07/2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top