• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Ban Tuyên giáo - Nữ công

Chức năng, nhiệm vụ Ban Tuyên giáo

15/08/2014 970 Đã xem

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

BAN TUYÊN GIÁO

1. Chức năng

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; tham mưu, hướng dẫn triển khai công tác tuyên giáo công đoàn.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp công đoàn trong tỉnh.

- Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn, công nhân, viên chức, lao động. Tham mưu việc chỉ đạo triển khai, báo cáo kết quả về công tác thông tin dư luận xã hội trong các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; hướng dẫn hoạt động đối với Tổ dư luận xã hội thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Nghiên cứu, tham mưu việc hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ. Tham mưu việc chỉ đạo triển khai, báo cáo kết quả công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và trên lĩnh vực an ninh - trật tự. Tham mưu việc chỉ đạo triển khai, báo cáo kết quả phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các cấp công đoàn.

- Giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung Bản tin Công đoàn Bình Thuận và Chuyên mục “Lao động & Công đoàn” trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

- Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ.

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động, tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVCLĐ.

- Tổ chức tổng kết thực tiễn và hoạt động tuyên giáo Công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top