• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Liên đoàn Lao động tỉnh

Công đoàn các cấp không ngừng nâng cao vai trò của giai cấp công nhân

14/05/2021 227 Đã xem

Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là nhiệm vụ đã được Ban Bí thư Trung ương kết luận và chọn Tháng 5 hàng năm là “Tháng công nhân”tại Thông báo số 77-TB/TW ngày 24/02/2012.

Tiếp tục triển khai thực hiện thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc chọn tháng 5 là “Tháng Công nhân”. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều văn bản đề cao vị trí vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, yêu cầu công nhân lao động phải không ngừng nâng cao ý thức giác ngộ chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước và không ngừng ra sức học tập nâng cao trình độ học vấn và tay nghề; nâng cao khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và công việc của mình; phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất vì sự phát triển của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và vì lợi ích của chính bản thân mình.

Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, lao động; với những hành động thiết thực, bước đi vững chắc đã khẳng định rõ vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức, lao động, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của giai cấp công nhân. Tổ chức công đoàn các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, viên chức, người lao động, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; tích cực tham gia xây dựng Đảng; phối hợp với chính quyền trong quản lý kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả Chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn" và các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện; phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu hiệu, đề tài khoa học đã được ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh. Từ thực tiễn hoạt động, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định và phát huy, thực sự là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh.

Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Quốc tế Right rich thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; nhân đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã quyết định biểu dương khen thưởng và trao tặng bằng khen cho 12 cá nhân đã có nhiều sáng kiến tiêu biểu trong chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và đề xuất Tổng Liên đoàn tặng bằng khen cho 04 cá nhân; trao 1.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp, trị giá 500 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 09 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, trị giá 40 triệu đồng/căn.

Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong tặng quà cho CNLĐ nhân "Tháng công nhân" năm 2021

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, để tiếp tục nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công đoàn các cấp cần phải tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người lao động và giai cấp công nhân, một mặt vừa chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động, giải quyết tranh chấp lao động; đồng thời tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, động viên công nhân, viên chức, lao động phát huy sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế - xã hội và chủ động hội nhập quốc tế, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Hưởng ứng “Tháng Công nhân” với những việc làm hiệu quả, thiết thực, không ngừng phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) "về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động; chủ động nắm chắc tình hình lao động, việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động nhằm động viên, phản ánh kịp thời với cấp uỷ, chính quyền để có biện pháp giải quyết, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công nhân, viên chức, lao động; Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong việc triển khai công tác công đoàn, tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top