• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Liên đoàn Lao động tỉnh

Công đoàn vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”

11/10/2019 694 Đã xem

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính Việt Nam, xây dựng Chính phủ “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Ngày 22/7/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ về việc phê duyệt Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-LĐLĐ ngày 23/9/2019 về triển khai thực hiện Cuộc vận động “ Năm không” trong cán bộ, công chức, viên chức, với nội dung gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ nhân dân (Nguồn: Internet)

Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp Công đoàn cần chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thi đua thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ý thức gắn bó với nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế chính sách pháp luật, hoàn thiện các văn bản pháp luật, thể chế quản lý để tiến tới xây dựng “hàng rào kỹ thuật pháp lý chặt chẽ”, chính sách tiền lương đảm bảo để cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức “không thể, không dám, không cần” tiêu cực, tham nhũng; đặc biệt, chú trọng vận động cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ quy định những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát huy dân chủ nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực góp phần giám sát, phản biện, đấu tranh, ngăn ngừa và đẩy lùi các hành vi tiêu cực; đồng thời, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; có trách nhiệm cao, thân ái đoàn kết, xây dựng và phát huy tình đồng chí, đồng nghiệp để chia sẻ khó khăn, phát hiện và uốn nắm khuyết điểm cho nhau, để cùng nhau tiến bộ vì lợi ích chung.

Các cấp Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức như: Phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, Cuộc vận động người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời động viên, khích lệ những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua.     

Ban Kiểm tra - Pháp luật

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top