• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Tin Tức

Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (2004 – 2019)

23/09/2019 1367 Đã xem

Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận được thành lập và chính thức đi vào  hoạt động từ tháng 8 năm 2004, khi mới thành lập có 49 công đoàn cơ sở trực thuộc với số đoàn viên là 1.656/1.810 cán bộ, công chức, viên chức, lao động; Công đoàn Viên chức tỉnh có tính đặc thù là Công đoàn cấp trên cơ sở tương đương Công đoàn ngành địa phương, không có chính quyền đồng cấp, tập hợp cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp… của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và một số doanh nghiệp.

Đoàn Chủ tịch Đại hội nhiệm kỳ (2018 – 2023)

Sau 15 năm đi vào hoạt động với 3 kỳ đại hội, hiện nay CĐVC tỉnh có 63 CĐCS trực thuộc được chia thành 6 cụm thi đua, tổng số đoàn viên công đoàn: 3.740/3.864 CBCCVC - LĐ, đạt tỷ lệ  96,8%, trong đó có 1.832 đảng viên, như vậy nếu so sánh khi mới thành lập thì số lượng CĐCS trực thuộc hiện nay tăng 28,6% và số lượng đoàn viên tăng 126%. Thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã có nhiều cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ công tác công đoàn đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị, đóng góp, cống hiến tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn (2010 – 2015)

Từ ngày thành lập đến nay, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Viên chức tỉnh thường xuyên, liên tục tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nhiều phong trào thi đua khác gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo” đạt được nhiều kết quả thiết thực. Qua các phong trào thi đua đã có gần 100 công trình, phần việc được các CĐCS phối hợp với chuyên môn thực hiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ, kỷ niệm trong năm, trị giá gần 11,5 tỷ đồng. Có hơn 3000 sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng góp phần làm lợi cho cơ quan, đơn vị ước tính hàng tỷ đồng và nhiều giá trị khác. Hàng ngàn cá nhân được công nhận là chiến sĩ thi đua các cấp và có nhiều cá  nhân, tập thể được nhận Bằng khen của Chính phủ, Huân chương lao động các hạng. Triển khai, vận động các cơ sở tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh (kết quả có 48 sáng kiến, giải pháp tham gia, kết quả đã đạt 01 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích). Có 2 tập thể và 7 cá nhân được Tổng LĐLĐ VN tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập CĐVC tỉnh (2004 – 2019)

Đã tích cực, mạnh dạn trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo phương châm hướng về cơ sở, động viên được cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động tự giác, tích cực tham gia vào mọi mặt hoạt động, công tác của cơ quan thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị. Tích cực chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động hàng năm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động, tổ chức ký giao ước thi đua với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho đoàn viên phát huy quyền làm chủ của mình, trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp các giải pháp, biện pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Công đoàn Viên chức tỉnh đã thường xuyên thực hiện tốt chức năng tuyên truyền giáo dục các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của tổ chức Công đoàn; tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, lao động; tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về đất nước, về dân tộc, về Bác Hồ, về tổ chức Công đoàn Việt Nam, về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, về chính sách pháp luật, cải cách hành chính… đã đạt nhiều giải thưởng cao ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên và phát triển đều khắp. Đã tổ chức thành công và tham gia cấp tỉnh 20 lần thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, hội thi… thu hút trên 14.000 lượt cán bộ, đoàn viên, lao động tham gia. Công tác chăm lo đời sống được thường xuyên quan tâm như: Hỗ trợ xây 12 căn nhà “Mái ấm công đoàn’, Nhà tình thương, vay vốn “Vì Nữ công nhân viên chức lao động nghèo” 1.816 triệu đồng, tín chấp cho cán bộ, đoàn viên, lao động vay vốn ngân hàng hàng trăm tỷ đồng; các hoạt động xã hội, từ thiện luôn được các công đoàn cơ sở quan tâm triển khai thực hiện rất tốt, đã ủng hộ, đóng góp các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, quỹ “Vì Nữ công nhân viên chức nghèo”, thiên tai, bão lụt và các hoạt động tình nghĩa khác… trên 20 tỷ đồng.

Trao tặng quà cho các hộ nghèo của xã Thuận Hòa

Song song đó, trong suốt quá trình hoạt động, Công đoàn Viên chức tỉnh còn luôn coi trọng công tác củng cố tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, tổ chức giao ban cụm để nắm tình hình hoạt động, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, làm việc với cấp ủy cơ quan, đơn vị để lãnh đạo hoạt động cơ sở sâu sát và thuận lợi hơn… Do vậy bình quân hàng năm số công đoàn cơ sở đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc chiếm 95,3%. Trong 15 năm qua đã giới thiệu cho Đảng kết nạp gần 1000 đảng viên mới, phát triển 1.898 đoàn viên công đoàn, tặng gần 200 kỷ niệm chương công đoàn, phát 2.706 thẻ đoàn viên công đoàn. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, tài chính công đoàn và giải quyết các khiếu nại, tố cáo nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời những vi phạm liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, riêng Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh trong 15 năm qua đã kiểm tra và truy thu trên 253 triệu đồng kinh phí công đoàn.

Tổ chức ký kết giao ước thi đua đầu năm

Với những thành tích đạt được trong 15 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc nhất; Ủy ban nhân dân tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 15 cờ, 432 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và  hoạt động công đoàn.

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập CĐVC tỉnh là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động cùng ôn lại, phát huy truyền thống vẻ vang của GCCN và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ra sức thi đua, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương Bình Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

VP CĐVC

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top