• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Tin Tức

Kết quả 10 năm thực hiện CVĐ xây dựng người CBCCVC “Trung thành-Trách nhiệm-Liêm chính-Sáng tạo”

07/11/2019 2091 Đã xem

Với thuận lợi đa số đội ngũ cán bộ, đoàn viên, lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, nhà nước cấp tỉnh có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” nay là cuộc vận động “Trung thành - Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo” (gọi tắt là Cuộc vận động) giai đoạn 2008-2018 cũng đã được Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai thực hiện tốt.

Là cuộc vận động do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động từ năm 1999, theo từng nhiệm vụ, chương trình công tác hàng năm, Ban Chấp hành CĐVC tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung. Chỉ đạo các cơ sở xem đó là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hàng năm tại cơ sở. Qua 10 năm triển khai đã đạt nhiều kết quả khích lệ:

1- Xây dựng người CBCCVC “Trung thành

Cùng với cấp uỷ Đảng, chuyên môn đồng cấp, các CĐCS đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tổ chức các lớp học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại; tham gia các cuộc thi tìm hiểu; tổ chức tham quan hướng về cội nguồn, di tích lịch sử, khu căn cứ cách mạng... Từ đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên đối với Đảng, Bác Hồ, nâng cao niềm tự hào dân tộc, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc tạo nên cho cán bộ, đảng viên ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác và cuộc sống.

CĐCS KBNN Bình Thuận phát biểu tham luận tại buổi tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ

Với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, đi vào chiều sâu trong cán bộ và đoàn viên, qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động. Hằng năm, các CĐCS tham gia cùng cấp ủy Đảng tổ chức sơ kết, xét chọn gần 100 gương điển hình tiên tiến khen thưởng dưới cờ và đề nghị Đảng ủy Khối, LĐLĐ tỉnh tuyên dương vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5).

2- Xây dựng người CBCCVC “Trách nhiệm”

Với phương châm “làm hết việc chứ không giờ” cán bộ, đoàn viên đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ phục vụ nhân dân, sâu sát cơ sở, để hướng dẫn, giúp đỡ không gây phiền hà với nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”“một cửa liên thông”,ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính, đã góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời các yêu cầu, công việc của công dân và doanh nghiệp.

Đoàn viên nhận giải thưởng Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính

Với tinh thần chủ động, đã đưa nội dung cuộc vận động sát thực tiễn lao động, học tập, nghiên cứu tham mưu của cán bộ, đoàn viên theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực. Ban Chấp hành các CĐCS đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên để có giải pháp cụ thể phù hợp.

3- Xây dựng người CBCCVC “Liêm chính”

Mặc dù đời sống của CBCCVC vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định, nhưng luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống, nhất là trong các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, 100% cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội do các cấp, các ngành phát động. Hỗ trợ xây 12 căn nhà tình thương, vay vốn “Vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo” 1.816 triệu đồng, tín chấp cho cán bộ, đoàn viên vay vốn ngân hàng hàng trăm tỷ đồng; ủng hộ, đóng góp các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, thiên tai, bão lụt và các hoạt động tình nghĩa khác… trên 20 tỷ đồng.

Đoàn viên đóng góp kinh phí trao tặng nhà Tình thương cho hộ nghèo

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia sinh hoạt và gương mẫu thực hiện tốt các nghĩa vụ của công dân đối với địa phương; tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở nơi công sở và nơi cư trú. Qua đó, hàng năm có trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt Chuẩn văn hóa, 100% gia đình cán bộ, đoàn viên đạt gia đình văn hóa.

4- Xây dựng người CBCCVC  “Sáng tạo”

Trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 10 năm qua đã có hơn 3000 sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng góp phần làm lợi cho cơ quan, đơn vị ước tính hàng tỷ đồng và nhiều giá trị khác. Hàng ngàn cá nhân được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Tỉnh, Bộ, Ngành trung ương và có nhiều cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen của Chính phủ, Huân chương lao động các hạng. Trung bình hàng năm có hơn 80% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đặc biệt triển khai, vận động các cơ sở tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh (kết quả có 48 sáng kiến, giải pháp tham gia, kết quả đã đạt 01 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích). Có 2 tập thể và 7 cá nhân được Tổng LĐLĐ VN tặng Bằng Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Đoàn viên nhận giải thưởng tại Cuộc thi sáng tạo kỷ thuật của tỉnh

Tóm lại, Cuộc vận động đã có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, hưởng ứng. Góp phần rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, xây dựng môi trường làm việc khang trang, sạch sẽ. Tích cực thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thông qua cuộc vận động đã giúp cán bộ, đoàn viên có mục tiêu phấn đấu trở thành người cán bộ, CCVC “vừa hồng vừa chuyên”, phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, có tính kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Với nổ lực không ngừng, trong 10 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; Ủy ban nhân dân tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 15 cờ, 432 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và hoạt động công đoàn.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, trên cơ sở những kết quả đạt được, Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới với một số nội dung, giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Tiếp tục tuyên tuyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 của Ban chấp hành TW Đảng về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05/TW của Bộ chính trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là: Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với thủ trưởng đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị NLĐ đúng quy trình, đảm bảo nội dung, thời gian quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện công đoàn.

Ba là: Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ vững năng lực chuyên môn, xứng đáng là lực lượng tham mưu, tác nghiệp tin cậy của cơ quan, đơn vị trước yêu cầu sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy. Nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm góp phần thực hiện thành công “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân”.

Bốn là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, đoàn viên.

Năm là: Căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để đề ra nội dung, hình thức thi đua cho phù hợp. Xây dựng quy chế thi đua, thang điểm thi đua của từng nội dung phát động, đồng thời chú trọng công tác tổng kết đánh giá dân chủ, công khai trong việc bình xét, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, đưa công tác thi đua đi vào nề nếp góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị./.

VP CĐVC

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top