• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Liên đoàn Lao động tỉnh

Kết quả nổi bật qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

08/10/2019 375 Đã xem

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức Công đoàn tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và Nghị quyết công đoàn các cấp tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đa số các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao đều đạt và vượt kế hoạch, điển hình:

Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên người lao động có nhiều hình thức phong phú, phù hợp với cơ sở đã tạo được dấu ấn và sức lan tỏa.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền cho công nhân lao động

Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động được quan tâm thường xuyên; thực hiện 976 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; thực hiện an toàn lao động, chế độ, chính sách cho công nhân, viên chức, lao động; mở 2.920 lớp tuyên truyền cho 95.321 công nhân, viên chức, lao động; tiếp nhận, trả lời, tư vấn cho 13.270 lượt lao động, về chế độ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, tiền lương, xây dựng thỏa ước lao động tập thể; tham gia hòa giải cơ sở.  Vận động đóng góp gần 3,8 tỷ đồng xây dựng 131 căn nhà “Mái ấm công đoàn” và nhà tình thương cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Tổng Liên đoàn đã tích cực hỗ trợ cho người lao động trong tỉnh có thêm việc làm, thu nhập, giải ngân cho 33 dự án hộ gia đình công nhân, viên chức, lao động vay số tiền hơn  1,7 tỷ đồng, tạo việc làm cho 100 lao động. Hoạt động xã hội của Công đoàn được triển khai sâu rộng, công nhân, viên chức, lao động luôn là lực lượng đóng góp chủ yếu, góp phần thực hiện chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống tương thân, tương ái. Vận động công nhân, viên chức, lao động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 33 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” gần 27 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hơn 06 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217, 218  ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) được thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn, trong 05 năm (2015-2019), tổ chức công đoàn các cấp đã thực hiện 40 cuộc giám sát đối với Ủy ban nhân dân, các ngành cùng cấp, tham gia góp ý đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương lớn của địa phương, giới thiệu hơn 9.200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp hơn 4.500 đoàn viên vào Đảng.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt nhiều kết quả, tính đến tháng 9/2019, các cấp công đoàn đã kết nạp 25.098 đoàn viên và thành lập 127 công đoàn cơ sở. Đến nay có 1.426 công đoàn cơ sở với 76.707 đoàn viên/45.100 nữ. Trong đó, khu vực ngoài nhà nước có 312 công đoàn cơ sở với 34.901 đoàn viên/ 20.278 nữ. Công tác kiện toàn và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh được chú trọng.  Công tác xây dựng, phát triển thực lực và phát huy vai trò cốt cán chính trị được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng gương điển hình tiên tiến có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển. Tính từ năm 2015 đến nay, có 15 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng bằng “Lao động sáng tạo”, có 52 tập thể được Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, 63 tập thể và 55 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, 735 tập thể và 954 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phối – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể Công ty Điện lực Bình Thuận

Qua đó, có thể khẳng định rằng, năm năm qua, các cấp công đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, của Công đoàn cấp trên, tích cực nghiên cứu chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó đã có những giải pháp và cách làm hay, sáng tạo; đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, sát với cơ sở; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động; công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, các hoạt động xã hội, nhân đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị tại mỗi cấp, ngành địa phương và cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Việc thực hiện quyền lợi, chế độ chính sách đối với người lao động ở một số công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước chưa được quan tâm đúng mức. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có lúc có nơi còn lúng túng. Việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chưa đồng đều ở các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, việc phát huy, nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Từ những kết quả trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xác định để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn,  triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá như: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo lợi ích thiết thực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, động viên công nhân, viên chức, người lao động nâng cao hiệu quả trong lao động sản xuất; đổi mới cách thức tập hợp đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt việc giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp”; đẩy mạnh Chương trình phúc lợi, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác để mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; thực hiện quyền giám sát theo quy định pháp luật, chủ động tham gia phản biện xã hội, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top