• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Liên đoàn Lao động tỉnh

Kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp tại Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

05/04/2021 115 Đã xem

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-LĐLĐ, ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021 và Kế hoạch số 04/KH-UBKT, ngày 03/3/2021 của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021; UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện kiểm tra cùng cấp công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2020.

Ngày 08/3/2021 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Quyết định số 424/QĐ-LĐLĐ kiểm tra cùng cấp việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2020 và thành lập Đoàn kiểm tra do đồng chí Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ công đoàn chuyên trách tại Văn phòng UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh. Về phía Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, có đồng chí Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan, các đồng chí Phó Chủ tịch cùng với Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đoàn đã thực hiện kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2020 tại Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản, quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tài chính công đoàn. Việc tổ chức triển khai thu kinh phí công đoàn đã được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện và đạt kết quả khá tốt, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng với sự quyết tâm, nổ lực lãnh đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, triển khai thu tài chính công đoàn vượt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao. Việc hạch toán kế toán, tổng hợp báo cáo thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; sổ sách kế toán được mở đầy đủ, rõ ràng, phản ánh các nội dung thu, chi theo quy định; hồ sơ, chứng từ thanh toán đảm bảo đầy đủ, hợp lý. Công tác quản lý và sử dụng các quỹ có đầy đủ quy chế, việc thu, chi đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng theo quy định. Có triển khai, hướng dẫn công đoàn các cấp thực hiện việc thu kinh phí công đoàn khu vực doanh nghiệp qua tài khoản chung của Công đoàn Việt Nam theo quy định của Tổng Liên đoàn. Công tác chăm lo đoàn viên công đoàn được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm, thực hiện việc thu nợ theo Nghị quyết 09c/NQ-BCH của tổng Liên đoàn về tiết giảm 10% chi hành chính và hoạt động phong trào cơ bản đạt. Tuy nhiên, một số công đoàn công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa thực hiện tốt, vẫn còn tình trạng thất thu.

Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán xe công, tổ chức sắp xếp, xử lý xe ô tô đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định về định mức sử dụng xe ô tô và đảm bảo theo đúng Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết thúc kiểm tra, Đồng chí Nguyễn Xuân Phối – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan, thay mặt cấp uỷ Đảng, cơ bản nhất trí với kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra; đồng thời chỉ đạo các ban thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ cần tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ giữa các ban để tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn. Ngoài ra, đồng chí còn lưu ý: Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp cần chú trọng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát ở mỗi cấp gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong tổ chức công đoàn toàn tỉnh./.

Ban Kiểm tra - Pháp luật

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top