• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Tin Tức

Liên đoàn Lao động huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (lần thứ 8)

30/09/2019 2819 Đã xem

 

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (lần thứ 8) sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 (giai đoạn A4).

Trong 9 tháng đầu năm 2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh và Liên đoàn Lao động tỉnh, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Hoạt động tại các cấp Công đoàn trong huyện diễn ra sôi nổi, phong phú, đạt hiệu quả thiết thực; nhiều hoạt động đã gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn… đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, đoàn kết gắn bó trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà đơn vị cần quan tâm đó là: Công tác thu kinh phí công đoàn đối với công đoàn các doanh nghiệp còn khó khăn, chậm theo tiến độ, cá biệt có doanh nghiệp cố tình chưa thực hiện đóng kinh phí công đoàn từ đầu năm đến nay (CĐCS Công ty CP May Nhà Bè - Đức Linh); Việc thực hiện một số chương trình phối hợp công tác với các ngành có liên quan (Chi cục thuế, BHXH huyện) chưa được thường xuyên, còn hạn chế; Công tác cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên tại một số CĐCS vẫn còn chậm tiến độ; Một số đơn vị thực hiện chế độ thông tin báo cáo 2 chiều có lúc còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên, nội dung chưa bám sát theo đề cương làm cho khó khăn trong công tác tổng hợp.

Trong 03 tháng còn lại của năm 2019, các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 theo Quyết định số 123/QĐ-LĐLĐ ngày 31/01/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 1568-QĐ/HU ngày 24/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh giao cho đơn vị. Trong đó cần tập trung 07 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

- Tăng cường công tác tham gia quản lý của công đoàn; thực hiện kiểm tra, phối hợp kiểm tra, giám sát, nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động. Cụ thể là đề nghị UBND huyện yêu cầu Tổ công tác liên ngành của huyện thường xuyên kiểm tra, phúc tra việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại các doanh nghiệp, trong đó có việc thực hiện đóng 2% kinh phí công đoàn của doanh nghiệp, kiên quyết lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền khi doanh nghiệp cố tình chây ỳ, né tránh, chậm đóng 2% kinh phí công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tình nghĩa của công đoàn.

- Tuyên truyền ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và của tổ chức các hoạt động trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị số 27-CT/TU, 30-CT/TU, 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ“ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

- Đôn đốc thực hiện tốt việc cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, thực hiện đánh giá, chấm điểm, xếp loại công đoàn năm 2019; xét và đề nghị các cấp Công đoàn khen thưởng tổng kết năm.

- Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn theo quy định mới của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam; tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra của Ban Chấp hành công đoàn về kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính công đoàn, nhằm kịp thời hướng dẫn, khắc phục những sai sót từ cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện giám sát phản biện xã hội của các tổ chức chính trị xã hội theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ chính trị (khóa XI). Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thi số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục vận động CNVCLĐ đóng góp đạt chỉ tiêu quỹ “Mái ấm công đoàn” và quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” năm 2019 và hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn đang gặp khó khăn về nhà ở.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn, chú trọng công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Cũng trong Hội nghị này, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã lấy ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 (giai đoạn A4)./.

LĐLĐ Đức Linh

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top