• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Liên đoàn Lao động tỉnh

Một số kết quả nổi bật hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

04/07/2019 294 Đã xem

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn đạt được nhiều kết quả

Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được các cấp công đoàn đẩy mạnh. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động  tại 23 doanh nghiệp, tham gia điều tra 06 vụ tai nạn lao động; phối hợp giải quyết 27 trường hợp chưa được chốt sổ bảo hiểm tại Công ty Tư vấn Xây dựng Bình Thuận; tiếp nhận và tham gia giải quyết 17 đơn khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt. Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực như: thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca cho người lao động” có 38 doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá trị bữa an ca cho công nhân lao động; hỗ trợ CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm để tăng thu nhập với tổng số tiền là 168 triệu đồng; giải ngân Quỹ “Vì nữ công nhân, viên chức, lao động nghèo” với số tiền 1,480 tỷ đồng cho 296 nữ CNVCLĐ vay để chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ 21 gia đình CNVCLĐ xây dựng, sữa chữa nhà "Mái ấm Công đoàn" với tổng số tiền là 630 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và CNLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo; triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động đem lại giá trị làm lợi trên 180 triệu đồng cho trên 2.000 đoàn viên, người lao động. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp thăm hỏi và tặng 1.714 suất quà với tổng số tiền 954,5 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của tổ chức Công đoàn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội.

Công tác truyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ được các cấp công đoàn thường xuyên triển khai thực hiện, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp… Kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 gắn với triển khai Tháng Công nhân năm 2019 được các cấp công đoàn tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đã thể hiện cụ thể hóa mục tiêu "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn": thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và CNLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chủ doanh nghiệp và công nhân lao động…

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, nhất là nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Có 17/17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Hội diễn Nghệ thuật không chuyên trong công nhân, viên chức, lao động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; nhiều công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao thể lực, trí lực cho CNVCLĐ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được các cấp công đoàn phát động với mục tiêu động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, thiết thực góp phần triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết  Đại hội X Công đoàn tỉnh, đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Thông qua Phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” đã  xuất hiện những mô hình hay, những cách làm mới đem lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động công đoàn như: Triển khai thí điểm Mô hình “Tập thể dục trong công nhân lao động” tại 04 công đoàn cơ sở Công ty may trên địa bàn tỉnh; Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong phát động Mô hình "Mỗi cơ sở giúp đỡ một trẻ mồ côi hoặc người khuyết tật"; Mô hình “Ấm lòng mỗi sáng đầu tuần em đến trường” của Công đoàn cơ sở Trường Đức Thuận…

 Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn đã thành lập 25 công đoàn cơ sở, trong đó công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên là 07 đơn vị, đạt tỉ lệ 77,78% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao; kết nạp mới 1.520 đoàn viên, đạt tỉ lệ 69,10%  so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã giúp ban chấp hành, ban thường vụ tổ chức 689 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết ban chấp hành công đoàn các cấp và 673 cuộc kiểm tra về công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; thực hiện được 290 cuộc giám sát, trong đó giám sát 194 tổ chức và 96 cán bộ đoàn viên về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.

 Công tác quản lý tài chính, tài sản ở các cấp công đoàn cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2019, công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng trong thu kinh phí và đoàn phí công đoàn. Nguồn ngân sách công đoàn đã kịp thời đảm bảo các khoản chi phục vụ hoạt động của công đoàn các cấp.

 Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung  tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, 04 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; các chế độ chính sách mới có liên quan trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

- Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tập trung các hoạt động hỗ trợ Công đoàn cơ sở làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tổ chức tốt các Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn, sân chơi cho đoàn viên, người lao động; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)  theo hướng thiết thực, hiệu quả.

- Thường xuyên nắm bắt và định hướng kịp thời những diễn biến tư tưởng, tâm trạng, thông tin dư luận trong công nhân, viên chức, người lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ công đoàn cơ sở.

- Thực hiện kế hoạch giám sát phản biện năm 2019 với những nội dung đã được cấp ủy cùng cấp phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giới thiệu cho Đảng nhiều đoàn viên ưu tú, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Một số hình ảnh hoạt động động tiêu biểu

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top