• Slideshow Chạy chính 1
  • Slideshow Chạy chính 2
  • Slideshow Chạy chính 3
  • Slideshow Chạy chính 4
  • Slideshow Chạy chính 5
  • Slideshow Chạy chính 6
  • Slideshow Chạy chính 7
Liên đoàn Lao động tỉnh

NỔ LỰC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

04/11/2020 131 Đã xem

Năm năm qua,bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, các chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tổ chức Công đoàn tỉnh với vai trò là tổ chức đại diện của người lao động đã có nhiều giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, đem lại những kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

Một trong những kết quả đạt được của tổ chức Công đoàn đó là đã phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Cụ thể, công đoàn các cấp đã tích cực chủ động tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia góp ý các văn bản dự thảo luật, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ  ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động. Trong 5 năm, đã tổ chức hơn 1.300 cuộc kiểm tra, giám sát về các nội dung có liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động; tổ chức trên 1.850 cuộc đối thoại  giữa người sử dụng lao động và người lao động; thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể với trên 60 % bản thỏa ước với các nội dung có lợi hơn cho người lao động.  

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động luôn được các cấp công đoàn đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là Chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã đem lại giá trị lợi ích cho khoảng 14.000 đoàn viên công đoàn trong tỉnh. Công đoàn các cấp đã kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, trao tặng gần 35.000 suất quà, tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 121 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng trị giá gần 3,8 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm giải ngân cho 42 dự án hộ gia đình công nhân, viên chức, lao động vay số tiền hơn  1,7 tỷ đồng, tạo việc làm cho 87 lao động. Chương trình “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” đã giải ngân cho trên 2.500 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động vay để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống với tổng số tiền trên 12,5 tỷ đồng.

“Tháng Công nhân”  với hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình "Mái ấm công đoàn" góp phần tạo sự gắn bó giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; Phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”cũng đã  thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Có 100% công đoàn trực thuộc đã đăng ký và phát động phong trào thi đua, nhiều công trình được chọn gắn biển chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Qua các phong trào, thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đã được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm đúng mức. Theo thống kê, tính từ năm 2016 đến nay, đã thành lập mới 112 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 23.613 đoàn viên, đạt tỉ lệ 196,78% (23.613/12.000) so với chỉ tiêu đề ra. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp công đoàn quan tâm, trong 5 năm đã giới thiệu được 7.844 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp và đã kết nạp được 3.975 đảng viên. Công tác xây dựng công đoàn vững mạnh tiếp tục được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đánh giá, xếp loại công đoàn; đã cụ thể hoá quy định tiêu chuẩn chấm điểm, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh phù hợp từng loại hình công đoàn, tiến hành khảo sát các công đoàn trực thuộc để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở hàng năm. Công tác chấm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn, đoàn viên ngày càng thực chất và đi vào nền nếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được thực hiện theo hướng đa dạng hoá hình thức, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, đã giúp nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho trên 15 ngàn lượt cán bộ công đoàn.

Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên người lao động có nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng loại hình cơ sở đã tạo được dấu ấn và sức lan tỏa. Hoạt động kiểm tra công đoàn được tăng cường; tài chính công đoàn có những đổi mới quan trọng theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, từng bước tập trung nhiều hơn các nguồn lực phục vụ đoàn viên và người lao động.

Hỗ trợ người lao động về chế độ pháp luật lao động qua  Chương trình tư vấn trực tuyến trên Trang Facebook

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, các cấp công đoàn trong tỉnh còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như công tác tham gia phản biện xã hội có lúc còn lúng túng; chất lượng thỏa ước lao động tập thể ở một số nơi chưa cao; việc triển khai thực hiện Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động  còn chậm, chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; các phong trào thi đua chưa đồng đều;công tác nắm bắt tình hình công nhân lao động ngay tại cơ sở có lúc chưa kịp thời; công tác đôn đốc kiểm tra, giám sát việc trích, đóng kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn còn hạn chế, kết quả chưa cao…

Thời gian tới, để góp phấn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục có những nét mới trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao; tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác để mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn. Thực hiện quyền giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn theo pháp luật quy định.

Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Bài viết cùng chuyên mục

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

Địa chỉ:  417 Trần Hưng Đạo, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3 822398

Website: www.congdoanbinhthuan.org.vn

Email: liendoanldbt2011@gmail.com

Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin & Truyền thông cấp ngày 11/10/2016.

Thiết kế bởi Tính Thành.

Top